Ny ingrediens i betong gör materialet mer klimatvänligt

Publicerad:

NYHETER

Ett nytt uppdaterat recept för betongkonstruktion kan göra cement mindre miljöbelastande.

Betong är det mest använda byggnadsmaterialet i världen, men också känt för sitt stora koldioxidavtryck. Men betong har också en naturlig förmåga att suga upp koldioxid från luften under sin livstid - om än mycket långsamt.

Ett nytt recept som utvecklats av forskare från Purdue University i USA, har visat sig fördubbla den koldioxidabsorberande hastigheten. Nyckelbeståndsdelarna i den nya formuleringen är nanoskalpartiklar av titandioxid, ett ämne som även används i solskyddsmedel och vissa färger.

Civilingenjörsprofessor Miran Velay-Lizancos och hennes team studerade hur titandioxidnanopartiklar kan göra betongen starkare. Under processen upptäckte de att nanopartiklarna också gör betongen mer effektiv när det gäller att absorbera koldioxid. Deras resultat publiceras i tidskriften Construction and Building Materials.

Världen producerar cirka 30 miljarder ton betong per år. Och byggmaterialet är en blandning av sand och grus ihoplimmade av en pasta av cement och vatten. Tillverkning kräver uppvärmning av kalksten till höga temperaturer och står uppskattningsvis för åtta procent av de globala koldioxidutsläppen.

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN