Organiserad rasism ska ge två års fängelse

Av:  TT

Kommittén om förbud mot rasistiska organisationer lämnar över ett oenigt betänkande. Arkivbild.
Kommittén om förbud mot rasistiska organisationer lämnar över ett oenigt betänkande. Arkivbild.

Deltagande i rasistiska organisationer ska vara straffbart och ge upp till två års fängelse och fyra år i grova fall. Det föreslår en oenig parlamentarisk kommitté.

Men justitieminister Morgan Johansson (S) vill helst gå längre och även kunna upplösa organisationerna.

– Samhällsutvecklingen har blivit sådan att skälen för ett förbud mot rasistiska organisationer med tillräcklig styrka väger över de skäl som talar emot ett förbud, säger justitierådet Dag Mattsson, som lett kommitténs arbete.

Han uppger att det finns klara indikationer på att den rasistiska förföljelsebrottsligheten ökar i omfattning.

– På sikt kan de här rasistiska organisationerna allvarligt hota den ordning och säkerhet som bör råda i det svenska samhället, säger Mattsson.

Med rasistiska organisationer menas organisationer vars verksamhet innebär förföljelse av folkgrupper på grund av bland annat etniskt ursprung.

Inte bara åsikter

Regeringsformen ger sedan länge möjlighet att begränsa föreningsfriheten när det gäller sådana organisationer. Det är den bestämmelsen som kommittén nu vill utnyttja.

Men samtidigt slår regeringsformen vakt om åsiktsfriheten.

– Därför kan förbudet bara gälla organisationer vars rasistiska förföljelser är brottsliga, säger Mattsson.

– Man kan inte ingripa bara mot åsikterna i en sammanslutning, utan åsikterna måste även leda till kriminella handlingar.

Det kan till exempel handla om organisationer som ägnar sig åt systematiskt ofredande, skadegörelse, olaga hot eller hets mot folkgrupp.

Ge fängelse

Enligt Mattsson är den mest effektiva lagstiftningen en lag som riktar sig mot deltagande i sådana organisationer och inte mot att förbjuda och upplösa själva "skalet", det vill säga organisationen.

– Det är inte nödvändigt. Kommittén gör bedömningen att med de här ganska stränga straffbestämmelserna, så kommer organisationerna, skalen om man så vill, vittra bort med tiden, säger Dag Mattsson.

Kommittén föreslår därför en lag om straff för organiserad rasism. Ett sådant brott ska kunna ge upp till två års fängelse och i grova fall upp till fyra års fängelse.

Kommittén föreslår också straff för stöd till organiserad rasism, till exempel om man upplåter en lokal till en rasistisk organisation.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Morgan Johansson välkomnar förslaget men påpekar på pressträffen att kommittén inte samlat en majoritet för att även kunna upplösa rasistiska organisationer på grund av att M och KD bara stödjer förbud mot deltagande, inte upplösande.

Inte logiskt

– Förslaget kan ju framstå som haltande om man inte också gör det möjligt att upplösa organisationen i fråga. Det framstår inte som helt logiskt. Skulle vi få en majoritet i riksdagen, vi får väl se, då tycker jag absolut att det är ett alternativ man ska överväga, säger han.

– Rasismen är ett gift i samhället och har varit i alla tider. Den är ett direkt hot mot många människor, säger Johansson.

Han uppger att Sverige internationellt sett har svag lagstiftning när det gäller dessa grupper och FN har kritiserat Sverige för det.

Partierna i kommittén var inte eniga. Vänsterpartiet (V), Sverigedemokraterna (SD) och Liberalerna (L) vill inte kriminalisera deltagande i rasistiska organisationer.

Några partier vill gå ännu längre och inte bara förbjuda deltagande utan även själva organisationerna. Men där var motståndet ännu större. En sådan lagändring var en majoritet emot, bestående av V, SD, L, Moderaterna (M) och Kristdemokraterna (KD).

Publisert: