Färre än vanligt har dött i Karlstad: Inte helt förvånad

Tre kommuner sticker ut i statistiken över antalet döda under den rådande coronapandemin.

I topp ligger Karlstad, där färre än vanligt avlidit under 2020.

– Jag är inte helt förvånad, säger Ingemar Hallén som är verksamhetschef och smittskyddsläkare i Region Värmland.

Smittspridningen av covid-19 ökar i hela Sverige och hälften av alla regioner arbetar nu i stabsläge, vilket Aftonbladet nyligen skrev om.

20 av 21 län har under den senaste veckan rapporterat att smittspridningen ökar, liksom trycket på sjukvården när allt fler coronasmittade patienter blir inlagda på landets sjukhus. 

Högre än genomsnittet

Att 2020 varit ett dystert år skriver nog många under på.

I några av de mest drabbade kommunerna – Stockholm, Södertälje, Botkyrka och Haninge – låg antalet döda mellan januari och oktober i år 10- 20 procent högre än genomsnittet för de föregående fem åren, visar statistik från Statistiska centralbyrån (SCB).

Dock finns det kommuner där dödligheten varit betydligt lägre.

Bland landets 25 största kommuner sticker framförallt tre ut – Karlstad, Lund och Malmö. Där har färre personer avlidit under 2020, än vid samma tid under de senaste fem åren.

Ingemar Hallén, verksamhetschef och smittskyddsläkare i Region Värmland.
Ingemar Hallén, verksamhetschef och smittskyddsläkare i Region Värmland.

”Duckade en del av toppen”

Bland annat beror det på att kommunerna i viss mån lyckades undgå den topp i dödlighet som inföll under våren.

– Karlstad duckade en del av den toppen i maj medan Lund och Malmö duckade den helt i april. Därmed slapp inte de här kommunerna pandemin helt under våren, men nådde inte heller de toppnivåer som man såg i exempelvis Stockholm, säger Tomas Johansson, befolkningsstatistiker på SCB, och fortsätter:

– En stor del av underdödligheten i Karlstad och Lund är knuten till september och oktober, medan det varit några fler dödsfall i Malmö under samma period. 

Karlstad.
Karlstad.

Samtidigt har ökade smittskyddsåtgärder bidragit till att minska andra sjukdomar, som säsongsinfluensan och vinterkräksjukan.

”Inte helt förvånad”

Ingemar Hallén är verksamhetschef och smittskyddsläkare i Region Värmland.

Han är inte helt förvånad över resultatet, då Värmland överlag haft en jämförelsevis låg smittspridning, både under våren, sommaren och än så länge under hösten, enligt honom.

– Dock har antalet fall den senaste månaden ökat kraftigt även här. Karlstad har fram till och med vecka 44 utifrån vårt perspektiv haft en medelhög smittspridning. Men antalet fall inom kommunal vård och omsorg i länet har under den tiden varit väldigt få, vilket jag tror beror på att den allmänna smittspridningen inte varit så stor samt att vi haft på ett bra arbete inom vård och omsorg tillsammans med smittskyddet.

Försvann snabbt

På frågan vad som lett till att man lyckats hålla nere dödstalen poängterar Ingemar Hallén att det är svårt att veta säkert:

– Men jag tror att ett aktivt smittspårningsarbete kombinerat med hemisolering av hushålls- och närkontakter under inledning av pandemin i mars bidrog till att vi inte fick så stor spridning. När olika råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten sedan implementerades var utgångsläget förhållandevis bra här, och det var tydligt att influensafallen försvann snabbt. Så det var helt klart ett tidssamband och sannolikt ett orsakssamband.

– En annan framgångsfaktor tror jag även är att vi är en relativ liten region med bra nätverk och samarbete sinsemellan.

Hur ser arbetet ut framöver för att hålla nere dödstalen?

– Det handlar fortsatt om att hålla nere smittspridningen i samhället och särskilt förhindra att det sker bland äldre och inom kommunal vård och omsorg. Dessutom har identifieringen av fall blivit bättre och även behandlingen vid svår covid-19, vilket bör bidra till en lägre dödlighet.

PODD Då kan den andra vågen vara över

Aftonbladet Daily pratar med Tom Britton

 
Lyssna:  iPhone  Acast  Spotify
 
Eller ⬇️ Klicka på Lyssna-knappen

Publisert:

LÄS VIDARE