Regionernas larm: Toppen är inte nådd – planerar för eskalering

Flera regioner tvingas flytta iva-patienter till andra län

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Smittspridningen i Sverige fortsätter att öka.

Samtidigt blir vårdsituationen allt mer ansträngd, och flera regioner förbereder sig nu för en eskalering, framförallt i intensivvården.

”Våg 3 har passerat våg 2 i antal inlagda patienter, och toppen bedöms inte vara nådd”, skriver länsstyrelsen i Södermanland.

Länsstyrelsernas veckosammanfattning av coronaläget ger en dyster bild av effekterna av den fortsatt höga smittspridningen.

I Södermanlands län arbetar regionen nu i förstärkningsläge, både regionalt och lokalt.

Läget i slutenvården beskrivs som mycket ansträngt, och man har även tvingats omfördela personal från utbildning, forskning och administration till kliniskt arbete.

Planerar för eskalering

Regionen planerar även för en eskalering – främst på iva.

”Våg 3 har passerat våg 2 i antal inlagda patienter, och toppen bedöms inte vara nådd”, skriver länsstyrelsen i Södermanland i sin sammanfattning.

Även i Region Norrbotten har krislägesavtalet aktiverats, och fler patienter skrivs in på iva direkt, utan att ha varit på vanlig vårdavdelning innan.

Däremot har man sett ett minskat vårdbehov bland de äldsta åldersgrupperna sedan i februari.

Iva-patienter skickas till andra regioner. (Arkivbild)
Foto: Pontus Orre
Iva-patienter skickas till andra regioner. (Arkivbild)

Även i Halland är smittspridningen mycket hög, och ökar i alla åldersgrupper upp till 70 år.

Under förra veckan konstaterades det högsta antalet fall i länet sedan pandemins början, samtidigt som belastningen på såväl slutenvård som intensivvård har ökat de senaste veckorna.

En ny avdelning har öppnats för covidpatienter, och för första gången skickas nu iva-patienter till annan region för vård.

Även i Dalarna tar man nu hjälp av andra regioner för att intensivvård av patienter.

Detta då smittspridningen i länet fortsätter att öka kraftigt och det råder brist på personal och viss medicinteknisk utrustning.

Vårdas utanför regionen

Även i Örebro har regionen låtit ett antal covidpatienter vårdas utanför länet för iva-vård.

I Kronoberg är smittspridningen fortsatt hög, med belastning på slutensjukvården och ökat antal covid-19 patienter.

I Värmland har flera kommuner just nu den högsta andelen smittade under hela pandemin. Regionen varnar för att den långvariga påfrestningen kan komma att innebära en risk för att befolkningens liv och hälsa försämras.

”Stor risk för eskalerande behov”

Även i Jämtland ser man en märkbar försämring av läget på både kort och lång sikt, samtidigt som antalet inlagda covidpatienter i länet dubblerats på kort tid.

”Stor risk för eskalerande behov av coronavård”, konstaterar länsstyrelsen.

Foto: Fredrik Sandberg/TT
Smittspridningen ökar på många håll i landet.

Slutenvården i Västerbotten påverkas också kraftigt just nu och regionen ser med stor oro på utvecklingen i länet.

I Västernorrland ökar smittspridningen mest i åldrarna 15–19 år, och under vecka 14 hade länet den högsta smittspridning i landet i förhållande till befolkningsmängd.

Örnsköldsviks kommun står för nästan hälften av fallen, och antalet inlagda fortsätter att öka.

Når nya rekordnivåer

Region Uppsala rapporterar ett extremt högt tryck på sjukvården, med fortsatt ökning av covid-19-patienter som behöver sjukhusvård och intensivvård som igen når ny rekordnivå.

All icke-livsnödvändig vård har därför pausats och den planerade operationskapaciteten har minskats med 50 procent.

Och toppen är inte nådd, regionens bedömning är att behovet av intensivvårdsplatser kommer att öka ytterligare:

”Konsekvenserna blir större ju längre pandemin pågår”, skriver man.

PODD Corona-rapport från Polen

Aftonbladet Daily med Gabriel Stille, universitetslärare och journalist som bor i Warszawa.

Lyssna:  iPhone  Acast  Spotify
 
Eller ⬇️ Klicka på Lyssna-knappen

Publicerad:

LÄS VIDARE