Nyheter

Nya åtgärder mot butiker och gym på gång

Av: 

TT

Socialminister Lena Hallengren (S).
Socialminister Lena Hallengren (S).

NYHETER

Butiker, köpcenter och gym kan få tuffa coronarestriktioner redan den 10 januari.

Näringslivet kräver nu löften om statlig kompensation för företag som drabbas.

Regeringen har skyndat på med den tillfälliga pandemilagen som ska stoppa spridningen av covid-19. Lagförslaget är nu inlämnat till lagrådet för granskning.

Lagen ska sedan klubbas av riksdagen i slutet av nästa vecka och är tänkt att träda i kraft den 10 januari. Det är fem dagar snabbare än vad som tidigare sagts.

För att inte förlora någon tid utformar regeringen redan nu en första förordning med nya restriktioner som kan införas så fort lagen är på plats.

– Vi förbereder det som vi ser är det mest aktuella och nödvändiga. Vi har en situation idag där vi ser en hög smittspridning. Den ökar inte i samma takt, men är fortfarande för hög, säger socialminister Lena Hallengren (S).

Butiker och gym

Och fler förordningar väntas. Regeringen skickar inom kort ut ett förslag på remiss om åtgärder i verksamheter där regeringen anser att problem med smittrisk är som störst, berättar näringsminister Ibrahim Baylan (S).

– Det första steget omfattar rättsligt bindande regler för butiker, köpcenter, varuhus, samt gym och sportanläggningar, säger Baylan.

Även de som har näringsmässig uthyrning av privata festlokaler ska omfattas.

– I korthet kommer reglerna ställa krav på åtgärder för minskad trängsel, säger Baylan.

Han kan i nuläget inte säga hur förordningen kommer att definiera "trängsel".

Näringslivet kritiskt

Svenskt Näringsliv är kritiskt till att den tillfälliga pandemilagen inte tar upp kompensation till verksamheter som drabbas av exempelvis nedstängningar.

Det är inte acceptabelt, anser Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke. I en skriftlig kommentar säger han att det i lagen tydligt måste framgå att frågan om ersättning måste hanteras av staten i samband med varje beslut om restriktioner.

Tjänsteföretagens organisation Almega framför liknande krav. Även flera oppositionspartier i riksdagen vill se tydligare formuleringar i lagen om möjlighet till statlig ersättning.

Stora befogenheter

Den tillfälliga pandemilagen ger regering och myndigheter befogenheter att besluta om bindande åtgärder som begränsar olika verksamheter, till exempel affärer, resecentrum och gym.

– Vilka begränsningar som kan komma beror på typ av verksamhet, vilka risker det finns ur smittspridningssynpunkt och vilka åtgärder som bedöms vara proportionerliga, säger socialminister Hallengren.

Vid mycket allvarligt läge så får regeringen besluta om mer långtgående åtgärder.

– Det handlar om nedstängning av butiker, kollektivtrafik, shoppingcenter eller annan verksamhet som omfattas av lagen, säger Hallengren.

Lagen ger även regeringen möjlighet att stänga restauranger. I dagsläget går det bara att reglera tiden för alkoholservering och antalet gäster vid borden.

Stopp för bad?

Lagen är tänkt att gälla september ut. Den ger också befogenheter att i praktiken hindra människor från att vistas på vissa typer av allmänna platser.

Hallengren uppger att lagförslaget ger regeringen möjlighet att begränsa hur stora sällskap som får samlas på till exempel torg, badplatser, stadsparker eller liknande.

Regeringen kan även ge kommunerna rätt att begränsa invånarnas möjlighet att få vistas på en särskild plats.

– Det kan ju vara en specifik badplats, men beslut kan bara meddelas om det finns en påtaglig risk för trängsel på platsen i fråga, säger Hallengren.

Inte utegångsförbud

Besluten får däremot inte innebära att människor förbjuds att lämna ett visst område. Det skulle bryta mot den grundlagsfästa rätten till fri rörlighet. Därmed går det heller inte att fatta beslut om utegångsförbud.

Länsstyrelserna ska se till att de åtgärder regeringen beslutar om följs. Om de inte följs kan länsstyrelserna besluta om olika typer av förelägganden, ytterst stängning av en verksamhet.

Föreläggandena kan även innebära vite.

Privatpersoner som bryter mot restriktioner för att minska trängsel på allmän plats kan få böter.

De förordningar med åtgärder som regeringen fattar beslut om ska prövas av riksdagen inom två veckor.

TT: Vad händer om riksdagen röstar ned åtgärden i efterhand? Kan näringsidkare som omfattats av den begära skadestånd?

– Alla de detaljerna kan jag inte i huvudet, men däremot ska det vara möjligt att överklaga i domstol om det är så att det fattas beslut som är väldigt drabbande, säger Hallengren.

ANNONS

Hemmatest Covid-19 Antigentest finns nu i lager med SNABB leverans.

Extern länk från Quicktest

Köp här

Publisert: