Förslag för bättre arbete mot drunkningar

Av:  TT

Förslag lämnas nu på hur arbetet mot drunkningar i Sverige ska kunna förbättras. Arkivbild.
Förslag lämnas nu på hur arbetet mot drunkningar i Sverige ska kunna förbättras. Arkivbild.

De cirka 220 personer som årligen omkommer i drunkningar i Sverige är ungefär lika många som dödsoffren i vägtrafiken och av skjutningar tillsammans.

Men skillnaderna är stora på hur samhället tar sig an frågorna, och mer måste göras mot drunkningarna, skriver tre författare till en artikel på Dagens Nyheters debatt sida.

De tre – Andreas Claesson, ordförande i Rådet för hjärt- och lungräddning, Anders Jacobsson, ordförande i Svenska livräddningssällskapet samt Rolf Westerström, ordförande i Sjöräddningssällskapet – lägger fram tre huvudförslag:

Ett är att inrätta ett nationellt centrum för drunkningsprevention, som samlar data för att följa upp drunkningsolyckor och understödjer forskningen.

Vidare efterfrågas en nationell strategi som ger förutsättningar för hållbara system och metoder som leder till en konkret vision för ett Sverige fritt från drunkning.

Den tredje åtgärden är att tillgängliggöra data till alla aktörer som verkar för att främja, förebygga och avhjälpa inom fältet vattensäkerhet.

Publisert: