Expert: Hamas pris för gisslan kan öka

Elin Nordlund/TT

Publicerad 2023-11-26

Anders Persson, docent i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Arkivbild.

Det är troligt att terrorstämplade Hamas kommer att ställa högre krav för att släppa fler ur gisslan, enligt Israel- och palestinaexperten Anders Persson.

– Jag tror att från Hamas sida kommer priset att öka ju färre som finns kvar.

I fredags inleddes den första temporära vapenvilan sedan kriget mellan Hamas och Israel startade i början av oktober. Sedan dess har Hamas släppt drygt tio israeler ur gisslan per dag, och Israel har å sin sida varje dag frigett runt 40 palestinier som hållits fängslade.

Trots att utväxlingen skiljer sig på många sätt jämfört med hur andra sett ut historiskt bedömer Anders Persson, docent i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet, att den på det stora hela går bra.

– Den här uppgörelsen borde ha goda förutsättningar att gå i lås, säger han.

I uppgörelsen om vapenvilan gick Hamas med på en typ av ”underpris” för att släppa gisslan, jämfört med vad gruppen fått i tidigare situationer.

”Gisslan typ av livförsäkring”

Enligt Perssons bedömning kommer Hamas att ställa högre krav för att släppa ytterligare gisslan framöver. För att många ska släppas kan det till exempel komma krav på säkerhetsgarantier eller lättnader i blockaden mot Gaza.

– Hamas ser en del av gisslan som en typ av livförsäkring.

Det som just nu är den stora frågan enligt Persson är vad som kommer att hända efter vapenvilan.

– Ett scenario är att vi går tillbaka till krig när vapenvilan löper ut. Ett annat scenario är att vapenvilan förlängs, med antingen någon dag i taget eller ett antal dagar, säger Persson.

– Ett tredje scenario är att krig och vapenvilor avlöser och överlappar varandra. Det kan till exempel vara att man strider två dagar och sedan har man paus i en dag, och så vidare.

Kan ställas inför målkonflikt

Under veckan har företrädare för Hamas uttryckt att den hårdföra islamistiska gruppen vill ha en permanent vapenvila. Det är dock oklart hur förankrat det är med den militära ledningen i Gaza, men om det stämmer skulle det kunna ställa Israel inför en akut målkonflikt.

– Ska man fortsätta kriget och försöka förgöra Hamas, eller ska man försöka fokusera på att försöka få hem resten av gisslan? säger Anders Persson.

TT: Vad värderar Israel högst?

– Det har varit olika bud från olika politiker under krigets gång. Men ibland har man sagt att det primära målet är att förgöra Hamas, men vid andra tillfällen har man sagt att de olika målen är lika mycket värda.

Den temporära vapenvilan ser ut att gå ut i början av den kommande veckan. Och det är troligt att kriget – i alla fall i någon form – fortsätter efter det, enligt Persson.

– Jag tror inte att sista skottet är skjutet i Gaza på något sätt. Och jag tror inte heller att den sista vapenvilan är inledd.

ANNONS