Trots regeringens ambition - färre dömda utvisas

Anja Haglund/TT

Publicerad 2024-03-17

Trots regeringens ambition om att utvisa fler brottsdömda blev det färre.

Antalet brottslingar som tvingades lämna landet sjönk med 50 personer förra året, enligt polisen.

Totalt väntar nu 900 brottslingar på att utvisas på grund av brott, enligt gränspolisen. Det är en ökning från 700 under 2022.

Det handlar om brottslingar som kan ha begått grova brott som våldtäkter, mord, narkotika- och vapenbrott, och som dömts till utvisning.

Ungefär hälften av dem avtjänar fortfarande straff. Andra har efter avtjänat straff placerats i förvar – och det finns också de som släppts på fri fot.

Släpps fria – avviker

Gränspolisens chef Cajsa Velden kan inte svara på hur många som sätts i förvar respektive försätts på fri fot. Men hon säger att det är svårt med de som släpps fria.

– De lever ute i samhället och när vi väl ska hitta dem så har de försvunnit.

I slutet av 2023 var 55 utvisningsdömda efterlysta av polisen.

Totalt skickade polisen under förra året ut 341 utvisningsdömda brottslingar ur landet, vilket var 50 färre än 2022.

Minskningen sker trots Tidöpartiernas ambitioner att utvisa fler brottsdömda, och trots att regeringen har tryckt på polisen för att öka antalet verkställda utvisningsbeslut på grund av brott.

Stora svårigheter

Enligt polisen beror utvecklingen på att en majoritet av ärendena om brottsutvisningar rör nationaliteter dit det är stora svårigheter att verkställa utvisningsbeslut.

Många går helt enkelt inte att utvisa direkt när straffet är avtjänat. Det kan till exempel bero på en väpnad konflikt i hemlandet, eller att landet vägrar att ta emot medborgaren.

Cajsa Velden pekar på Afghanistan som ett exempel.

– Där har vi i dag inte någon relation med talibanerna, och det gör att det är väldigt svårt att knyta kontakt för att lyckas med en verkställighet. I de ärendena når vi inte riktigt framgång.

I dag väntar drygt 100 brottsdömda på utvisning till Afghanistan. Ungefär lika många ska utvisas till Syrien, ett 50-tal till Marocko och runt 40 till Irak.

Att färre brottsdömda utvisades ifjol förklarar Cajsa Velden med att det var ett lägre antal som var aktuella att skicka ut.

– Att det dippar lite 2023 beror inte på att vi inte haft resurser eller prio på uppdraget, utan det är att vi har ett lägre antal ärenden att jobba med som resulterar i att det ser ut som det gör.

Hon säger att antalet kan stiga nästa år när fler avtjänat sina straff.

Reglerna om utvisning på grund av brott skärptes i augusti 2022, med syftet att fler skulle dömas till utvisning.