Trio får fysikpriset för upptäckten av gravitationsvågor

Foto: Molly Riley/AFP/TT
Rainer Weiss, Barry Barish och Kip Thorne.
NYHETER

Amerikanerna Rainer Weiss, Barry C. Barish och Kip S. Thorne får årets Nobelpris i fysik för sin banbrytande upptäckt av gravitationsvågor och skapandet av de detektorer som möjliggjorde upptäckten.

– Det är underbart. Jag ser det som ett erkännande för ett arbete som gjorts av många människor och som pågått i över 40 år, säger Weiss till TT.

Årets nobelpristagare i fysik presenterades strax innan 12 på tisdagen vid Kungliga Vetenskapsakademin.

Priset går i år till amerikanerna Kip Thorne, Barry C. Barish och Rainer Weiss för deras banbrytande forskning om gravitationsvågor.

I motiveringen står att de tre pristagarna får motta priset för sitt ”avgörande bidrag till Ligo-detektorn och observationen av gravitationsvågor”.

”Gravitationsvågor lämnar direkta vittnesmål om störningar i det som kallas för rumtiden. Det är något helt annorlunda. Nya hittills osedda världar öppnar sig och en rikedom av upptäckter väntar dem som lyckas fånga vågorna” skriver Vetenskapsakademien vidare i motiveringen.

Förutspåddes av Einstein

Gravitationsvågor är en form av strålningsenergi och utgörs av förändringar i rummets och tidens geometri. Vågorna rör sig med ljusets hastighet bort från de källor som alstrar dem, oftast massiva kollisioner i rymden.

Albert Einstein förutsade gravitationsvågor redan i den allmänna relativitetsteorin 1915. Själv var Einstein övertygad om att vågorna aldrig skulle kunna mätas men detta visade sig alltså vara fel. Den 14 september 2015, det vill säga ganska exakt 100 år efter Einsteins teori, lyckades man detektera dem för första gången.

De första resultaten publicerades i februari 2016.

Detektera vågor vid fyra tillfällen

Det tog 1,3 miljarder år för dessa vågor att färdas till Ligo-detektorn i USA. Trots att signalen var extremt svag räckte den för att bekräfta existensen av vågorna.

Hittills har forskarna lyckats detektera sådana vågor vid fyra tillfällen. De senaste resultaten offentliggjordes så sent som i förra veckan.

Det instrument som gjorde den första detektionen är Ligo-observatoriet i Louisiana respektive Washington i USA. Sedan dess har även det fransk-italienska Virgo-observatoriet i Pisa observerat dessa vågor.

”Mycket viktigt upptäckt”

– Gravitationsvågorna är en mycket viktig upptäckt. Jag är inte förvånad att det belönas nu, säger Melvyn Davies, professor i astronomi vid Lunds universitet till TT.

Liksom andra astronomer anser han att upptäckten öppnat ett nytt sätt att observera universum.

– Vi människor, liksom andra levande organismer, är gjorda av föroreningar som kol och syre, som bildas när stjärnor exploderar. Explosionerna, supernovorna, ger upphov till svarta hål som är källan till gravitationsvågorna. Det är fascinerande.

Märkligt nog kan man i dag beskriva massan och egenskaperna hos de svarta hålen som vågorna kommer från, men man kan inte säga exakt var i universum de kommer från.

– I framtiden kommer vi att kunna göra det. Men för tillfället är det inte möjligt.

ARTIKELN HANDLAR OM