Så lyckades polisens hemliga taktik

Polisens hemliga taktik lyckades – med hjälp av NMR.

Planen var att trycka in nazisterna på en enskild gata om de bar fanor och sköldar.

Nu fick polisen tillfället gratis när demonstranterna försökte ändra färdväg.

Nazistdemonstrationen i Göteborg befarades blir våldsam och kaotisk.

Men genom att NMR aldrig ens tilläts börja sitt demonstrationståg efter att ha försökt byta färdväg uteblev en våldsam konfrontation mellan nazister och motdemonstranter.

Enligt uppgifter till Aftonbladet före demonstrationen var polisens taktik att ingripa om någon bar en fana eller sköld i demonstrationståget.

Då skulle rätt tillfälle väntas in och sedan skulle hela tåget tryckas in på en enskild gata.

– Om vi ska ta fanbärare och sköldar kommer det att bli en ordentlig batalj, det kommer att behövas otroligt mycket våld, sa en person med insyn i kommenderingen.

Stängdes in

Nu bjöd NMR själva på tillfället genom att redan innan de hunnit till startpunkten vid Scandinavium försöka byta den färdväg som de blivit anvisade.

Det fick polisen att stänga in nazisterna bakom bussar, hästar och ett massivt polisuppbåd och hålla dem kvar under hela den tillståndsgivna tiden innan de eskorterades på en bakgata till en parkering i Mölndal.

Polisen hade på förhand utfärdat varningar till NMR hur de skulle uppträda för att inte demonstrationen skulle falla under hets mot folkgrupp:

• Uppträd inte i uniformerad klädsel som vid en samlad bedömning skulle kunna kopplas till former och utseende i nationalsocialistiska demonstrationer under 1930- och 1940-talen.

• Utöva inget uniformt uppträdande , till exempel taktfast marsch med fanor och sköldar eller gemensamma hälsningsrop som vid en samlad bedömning skulle kunna kopplas till demonstrationsformer och uppträdande vid nationalsocialistiska demonstrationer under 1930- och 1940-talen.

• Använd inte enblem, tecken eller andra attribut som kan uppfattas som ersättningssymboler för till exempel hakkors eller andra nationalsocialistiska symboler.

Varnade motdemonstranterna

Polisens jurister har bedömt att det NMR visat vid tidigare demonstrationer faller in under detta och alltså inte ingår i den fria demonstrationsrätten utan är hets mot folkgrupp.

Polisen hade också varnat motdemonstranterna, via sin hemsida och flygblad:

”Ge inte våldsamma motdemonstranter stöd och skydd i er demonstration. Om polisen slipper ingripa mot ordningsstörningar kan vi istället använda våra resurs till att dokumentera och ingripa mot eventuell brottslighet som begår, till exempel brottet hets mot folkgrupp”.

Enligt Aftonbladets uppgifter hade poliserna i uppgift att agera mot dem som uppträdde maskerad eller störde på annat sätt.

– Instruktionen är att lagföra så många som möjligt som gör sig skyldiga till ordningsstörning eller brott, säger en källa.

Bröstkameror

Under demonstrationen ska, enligt obekräftade uppgifter, omkring 100 poliser ha burit bröstkameror för att dokumentera demonstrationen och eventuella brott. En del fasta kameror hade placerats ut och flera poliser har haft som enda uppgift att filma för att i efterhand kunna identifiera och gripa personer som begått brott.

Publisert:

LÄS VIDARE