Förslaget: Fängelse för handel med hyreskontrakt

avMikaela Somnell

NYHETER

Nu ska den svarta lägenhetshandeln bekämpas.

Fyra års fängelse riskerar försäljarna på marknaden, enligt en ny utredning.

– Brottsoffren är de som står i bostadskön, säger hovrättsrådet Jan Josefsson.

1 av 2 | Foto: Thomas Johansson/TT
Jan Josefsson.

På tisdagen tog biträdande justitieminister Hélene Fritzon emot utredningen ”Hyresmarknad utan svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning”.

– Regeringen ville utreda förutsättningarna för att komma till rätta med handeln med hyreskontrakt och oskäliga andrahandshyror. Det är kopplat till organiserad brottslighet, handel med hyreskontrakt, säger Hélene Fritzon.

Nu föreslår utredaren Jan Josefsson en rad ändringar för att få bukt med problemen.

Sälj och köp av hyresrätt blir olagligt

– Idag sker många otillåtna försäljningar av hyreskontrakt med stöd av bytesreglerna i hyreslagen. Därför vill vi bland annat att det krävs att båda parter ska ha bott i sina respektive lägenheter i minst ett år innan de får genomföra ett byte, säger Jan Josefsson.

Man vill också skärpa straffet för olovlig försäljning av hyreskontrakt och kriminalisera köp av kontrakt.

– Brott av normalgrad ska kunna ge fängelse i högst två år. Ett grovt brott ska ge fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. För att ett brott ska vara grovt krävs att det har ett betydande värde, säger Josefsson.

Är det verkligen rättvist att någon som köpt ett hyreskontrakt straffas?

– Ja. Vi tycker inte att brottsoffren av handeln är köparna utan de som står i bostadsköerna. Sen ser vi att många åberopar falska uppgifter för att genomföra köpen.

Ett annat förslag är att den som betalat för ett kontrakt ska kunna bli av med sin lägenhet.

Inga vinster på uthyrning

Vid uthyrning av lägenheter i andra hand så kommer man inte få ta en högre hyra än vad förstahandshyran ligger på. Maximalt kommer man få lägga på tio procent ifall bostaden hyrs ut möblerad. Oavsett hur värdefull inredningen är.

– Andrahandshyrorna i landet är 50 procent högre än förstahandshyrorna och i Stockholm är den siffran 70 procent. Så är det inte meningen att det ska vara, säger Jan Josefsson.

Utredningen föreslår också att den som har hyrt ut sin lägenhet till en för hög hyra ska kunna bli av med sitt kontrakt.

Retroaktiv återbetalning

Redan i dag kan den som fått betala en oskälig hyra begära att få pengar tillbaka. Den här möjligheten vill man nu utöka.

– Idag är den retroaktiva återbetalningsskyldigheten bara ett år tillbaka i tiden och hyresgästen måste begära pengar tillbaka senast tre månader efter att kontraktet upphört. Vi vill att återbetalningsskyldigheten ska sträcka sig två år tillbaka i tiden och att man ska kunna begära detta ett år efter avslutat kontrakt.

Det är ännu oklart hur de nya lagarna skulle kontrolleras. Men Jan Josefsson säger att det även i framtiden kommer vara fastighetsägaren som har det yttersta ansvaret.

– Tycker fastighetsägaren att det finns skumma omständigheter kan denna också polisanmäla.

”Ingen risk för färre bostäder”

Jan Josefsson tror inte det finns en risk att de nya förslagen skulle minska antalet bostäder på marknaden.

– Nej, det finns ingen risk. Vi bedömer att antalet andrahandsuthyrningar minskar och i motsvarande mån ökar förstahandsuthyrningar.

– Det finns ungefär 130 000 andrahandslägenheter i landet. Många gånger hyrs de ut i andra hand till en för hög hyra. Det är exempelvis inte ovanligt att någon som har ett hyreskontrakt flyttar till en villa och i stället för att säga upp sitt kontrakt hyr ut sin lägenhet till en hög hyra.

De nya förslagen föreslås träda i kraft den första januari 2019.

ARTIKELN HANDLAR OM

Brott