Ivo om personalbrist: ”Inte tryggt och säkert”

Många äldreboenden kritiseras av Ivo för brist på personal

  • Allt fler äldreboenden i Sverige är underbemannade. Detta drabbar inte bara de äldre, som får sämre vård. Utan även personalen, som får en dålig arbetsmiljö.
  • I en redan hårt pressad äldreomsorg förvärras nu situationen dag för dag i coronapandemins spår. Personalen går på knäna och de gamla kan inte längre garanteras en patientsäker vård. Hundratals gamla på äldreboenden har redan dött i covid-19. Hur många fler ska de bli?
  • I en granskning av äldrevården skildrar Aftonbladet konsekvenserna både för de gamla på landets äldreboenden – och för personalen – när bemanningen är för låg.

Klagomålen ökar på att äldreboenden är underbemannade.

Det visar statistik från Ivo, Inspektionen för vård och omsorg.

– När man lämnar avdelningar tomma, med personer som inte själva kan påkalla hjälp, så är det inte tryggt och säkert, säger Marie Svensson, inspektör på Ivo.

Aftonbladet inledde förra våren en granskning av äldreomsorgen.

Då var det den privata vårdkoncernen Attendo som stod i fokus. Flera av Attendos äldreboenden kritiserades av Ivo för att ha för lite personal om nätterna.

Enligt Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, lämnas många personer med demenssjukdom ensamma nattetid. Ny statistik visar att 2017–2018 ökade antalet beslut som rörde bemanningen på äldreboenden med 70 procent.
Enligt Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, lämnas många personer med demenssjukdom ensamma nattetid. Ny statistik visar att 2017–2018 ökade antalet beslut som rörde bemanningen på äldreboenden med 70 procent.

Klagomål på bemanningen på olika äldreboenden runtom i Sverige trillar hela tiden in till Ivo.

Och klagomålen har ökat. Det visar statistik som Ivo sammanställt på Aftonbladets begäran.

2017–2018 ökade antalet beslut som rörde bemanningen på äldreboenden från 38 till 65.

Det är en ökning med 70 procent.

I 27 av ärendena 2018 beslutade Ivo om fortsatt tillsyn.

2019, från januari till september, fattade Ivo beslut i 56 ärenden gällande bemanningen på äldreboenden. Helårsstatistik finns ännu inte.

I dessa fall handlar Ivo:s kritik om bristande tillsyn och patientsäkerhet på grund av för lite personal. De äldre kan inte garanteras en god, trygg och säker vård och omsorg.

Vanligen rör kritiken demensboenden eller äldreboenden med demensavdelningar.

– Men även om det inte är en demensavdelning eller ett demensboende, så kan ibland hälften ha en demenssjukdom. Det är ganska vanligt, säger Marie Svensson, inspektör på Ivo vid avdelningen Sydöst i Jönköping, med lång erfarenhet av inspektioner av äldreboenden.

Ivo konstaterar att personer med demenssjukdom är en utsatt grupp med omfattande behov. Trots det lämnas demenssjuka ofta ensamma nattetid på avdelningarna.

– Det vi kan säga är att när man lämnar avdelningar tomma – med personer som på grund av sjukdom inte själva kan påkalla hjälp – så är det inte tryggt och säkert, säger Marie Svensson.

”Styrs av behov”

Hon påpekar dock att det är svårt för Ivo att uttryckligen påstå att ett äldreboende är ”underbemannat”.

– Behovet av personal styrs ju hela tiden av de boendes behov. Därför kan vi inte säga ett precist antal.

Situationen på ett äldreboende kan förändras, när personer med tiden drabbas av demenssjukdom.

– Det är inte ovanligt.

Ivo utgår i sina bedömningar från de äldres behov, men även utifrån hur lokalerna ser ut och vilken överblick personalen kan ha över avdelningarna.

– Om man låser dörrarna mellan olika avdelningar och personalen inte kan ha överblick, så är det ju inte tryggt och säkert.

På vissa kritiserade äldreboenden lämnas avdelningar med demenssjuka obemannade över en timme i sträck nattetid, när personalen måste springa mellan avdelningarna.

Bör avdelningar med demenssjuka aldrig lämnas utan uppsikt av personal, enligt Ivo:s bedömning?

– Ja, det måste vara minst en person på plats, säger Marie Svensson.

Hon uppger att de boende enligt lagen har rätt att få hjälp med sina grundläggande behov, som att duscha, klä sig och äta. De har även rätt till aktiviteter utifrån önskemål och behov.

De har också rätt att känna sig trygga och säkra – även på nätterna.

Vad utmärker en god äldreomsorg?

– Det är ju när alla de här kriterierna är uppfyllda, säger Marie Svensson.


Publisert:

LÄS VIDARE