JK utreder inte Martin Kraghs förtalsanmälan mot Aftonbladet

Publicerad 2019-05-21

Rysslandsforskaren Martin Kragh har anmält Aftonbladet till Justitiekanslern för tre artiklar på Aftonbladet Kultur.

JK bedömer att samhällsintresset inte är stort nog för att driva fallet.

– Jag är glad att saken prövats, säger Martin Kragh.

I förra veckan anmälde Martin Kragh, chef för Rysslands- och Eurasienprogrammet vid Utrikespolitiska institutet, Aftonbladet och ansvarig utgivare Lena K Samuelsson till Justitiekanslern för förtalsbrott.

”I en serie artiklar har Aftonbladet riktat en rad mycket allvarliga anklagelser mot mig som person och forskare, närmare bestämt anklagelser om spioneri”, skriver Kragh.

De tre artiklarna publicerades på Aftonbladet Kultur under februari 2019. Martin Kragh anser att publiceringarna allvarligt skadat svensk forskning om Ryssland, och han hänvisar till andra forskare och debattörer som delar hans åsikt.

”Det ska till särskilda skäl”

Justitiekanslern beslutade i dag att inte väcka allmänt åtal, och därmed inte inleda någon förundersökning om förtal.

– Utrymmet för att väcka allmänt åtal när det gäller just förtalsanmälningar är väldigt, väldigt litet. Det ska till särskilda skäl. Antingen tittar man på om det finns ett stort samhällsintresse, eller om det med hänsyn till den utsattes personliga förhållanden kan finnas skäl. Men det är ingenting i det här fallet som ger anledning till ett allmänt åtal, säger justitiekansler Mari Heidenborg, och tillägger:

– Vi säger ingenting om huruvida det är förtal eller inte. Han har naturligtvis möjlighet att själv gå vidare med ett enskilt åtal.

När Sveriges Radios ”Studio Ett” rapporterade om Martin Kraghs anmälan tvivlade journalisten och yttrandefrihetsexperten Nils Funcke på att JK skulle ta upp fallet.

– Tryckfrihetens gränser sätts inte av JK utan i domstol. Vad JK har att pröva är om det här faller in under allmänt åtal och det är mycket mycket sällsynt att Justitiekanslern tar upp enskilda saker och gör dem till samhällets sak, sade Funcke då.

Kragh: ”Överväger mina optioner”

Martin Kragh säger att han är glad att saken prövats av Justitiekanslern.

– Jag visste ju att ribban är hög hos JK. Nu har inte de motiverat sitt beslut, så jag kan inte recensera det. Jag förde en argumentation som jag menar pekar på att det finns ett allmänintresse. Även andra, till exempel professor i juridik Mårten Schulz, har ju pekat i SvD på att JK hade principiella goda skäl att föra det. Men JK har inte sagt att det inte är förtal, bara att det inte är ur allmän synpunkt är påkallat för JK att driva det, säger Martin Kragh.

Rysslandsforskaren är alltjämt mycket kritisk till publiceringarna och att de försvarats av Aftonbladets ledning. Martin Kragh säger att han inte tagit ställning till om han kommer driva fallet vidare på egen hand.

– Jag överväger alla mina optioner och det är ingenting som jag har satt ner foten kring. Jag kommer reflektera kring JK:s beslut och dra slutsatser, säger Martin Kragh.

Aftonbladet: ”Logiskt och väntat”

Aftonbladets biträdande redaktör Eric Rosén säger att var både ”logiskt och väntat” att JK inte inleder en förundersökning.

– Jag tycker att frågan har avhandlats i en debatt, med väldigt högt tonläge förvisso, från alla deltagare. Men det är alla gånger att föredra framför att Justitiekanslern kliver in i journalistiken. Vi har ett självreglerande pressetiskt system, vi har fri åsiktsbildning och fria medier. Det vore ur vårt perspektiv märkligt om Justitiekanslern åtog sig att driva fallet, säger Eric Rosén, biträdande redaktör på Aftonbladet.