Männen som Säpo vill utvisa

Männen hålls i förvar månad efter månad – för att sedan i hemlighet flygas ut ur landet.

Aktiv nazist med våldskapital ”En tickande bomb” Islamistisk extremist