Anklagades för att välja elever efter begåvning – frias nu

avRobert Rosén

Publicerad:
Foto: JESSICA GOW / TT / TT NYHETSBYRÅN
Skolinspektionen har valt att fria Bladins International School of Malmö från misstankarna.

Bladins International School of Malmö anmäldes efter att ha frågat om elevers begåvning i samband med antagningen.

Efter en utredning frias de nu av Skolinspektionen, enligt Sydsvenskan.

I början av december rapporterades det att Bladins International School of Malmö var under utredning av Skolinspektionen. En rektor på en annan skola hade då anmält Bladins, då hen ansåg att ett utskickat frågeformulär låg till grund för skolans antagning.

Frågeformuläret skickas till elevens tidigare skola och innehåller frågor om elevens begåvning, punktlighet, mognad och sociala kompetens.

Skolinspektionen har nu kommit med ett beslut i frågan.

Ingen som blivit bortvald

Enligt Sydsvenskan väljer Skolinspektionen att fria Bladins International School of Malmö från misstankarna om egna antagningskriterier. Beslutet motiveras med att det inte finns några exempel på elever som blivit bortvalda på grund av formuläret, och därmed ingenting som tyder på att skolan bryter mot reglerna.

Skolan har använt sig av frågeformuläret sedan 2016 men har för SVT förklarat att formuläret inte använts i samband med antagningen till skolan.

I sitt yttrande har de enligt Sydsvenskan istället förklarat att formuläret är frivilligt att fylla i och är till till för att på bästa vis kunna ta emot den nya eleven på skolan.

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM