Pandemin fick skolket att minska

Av: TT

Publicerad:
Uppdaterad:
Under det gångna läsåret förlorade 27 100 av landets gymnasieelever studiebidraget på grund av skolk. Arkivbild.
Foto: Jessica Gow/TT
Under det gångna läsåret förlorade 27 100 av landets gymnasieelever studiebidraget på grund av skolk. Arkivbild.

Distansundervisningen har gjort att skolket minskat. Åtminstone det som inrapporteras till Centrala studiestödsnämnden, och som innebär att gymnasieelever förlorar sina studiebidrag.

De senaste elva åren har andelen gymnasieelever som förlorar sitt studiebidrag ökat konsekvent, och förra läsåret låg andelen på rekordhöga 8,7 procent.

Men coronapandemin, och distansundervisningen i gymnasieskolan har inneburit ett trendbrott för uppgången, berättar Peter Engberg, analytiker på Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Under det gångna läsåret förlorade 27 100 gymnasister bidraget, vilket motsvarar 8 procent av landets elever. Det innebär ett tydligt trendbrott.

– Vi har följt utvecklingen för inrapporterat skolk månad för månad, och jämfört med förra året. Under april till juni ser vi en rejäl dipp, säger han.

Tiden innan i den period som rapporten omfattar, läsåret 2019/2020, har dock sett ut som vanligt. Allt större andel elever hade då haft annat för sig än att sitta i klassrummen.

Störst effekt i början

Men då klassrumsundervisningen byttes mot undervisning via datorn hemma så var fler närvarande. I alla fall till en början.

– Den allra största effekten såg vi initialt då distansundervisningen infördes, då lämnades fler skoluppgifter in och den höga frånvaron minskade.

Men en och annan kan nog undra om inte distansundervisningen gett ökade möjligheter till annat än studier, då ingen lärare kollar närvaron i ett fysiskt klassrum. Och visst är det svårt att bedöma om distanseleverna verkligen har ägnat sig åt skolarbetet på distans, konstaterar Peter Engberg.

Metoder för närvarokontroll

Metoderna för att kontrollera närvaron skiljer sig mellan olika skolor, och mellan olika ämnen.

– En del har en metod som innebär att eleven meddelar sin närvaro i början av lektionen och i slutet av den. På vissa lektioner, som idrott, har eleven i bland fått föra träningsdagbok.

Men både Skolverket och Skolinspektionen har gjort undersökningar som visat på högre närvaro vid distansundervisningen under coronapandemin, och fler undersökningar kommer sannolikt att göras, enligt Peter Engberg.

– Det är många studier på gång, säger han.

Rättad: I en tidigare version angavs fel efternamn på CSN:s analytiker Peter Engberg.

Publicerad:

LÄS VIDARE