Könsfördomar hålls omedvetet vid liv

Av: TT

Publicerad:
Brittiska forskare har studerat könsfördomar bland veterinärer. Arkivbild.
Foto: Jonas Ekströmer/TT
Brittiska forskare har studerat könsfördomar bland veterinärer. Arkivbild.

De som tror att könsdiskriminering på arbetsplatser är något som tillhör historien utgör själva en riskfaktor för köndiskriminering, visar en ny studie enligt Vetenskapsradion. Detta eftersom samma personer i högre grad värderar män högre än kvinnor.

I en brittisk studie bland veterinärer fick chefer värdera arbetstagare som slumpvis kallades för ett kvinno- eller mansnamn. I övrigt beskrevs personerna identiskt.

De flesta chefer värderade de med manliga namn som mer kompetenta och de rekommenderades också något högre lön. Tydligast var detta mönster hos de som uttryckte att de inte trodde att könsfördomar längre existerade inom yrket. De som däremot ansåg att det fortfarande finns könsfördomar föreslog ungefär lika hög lön oavsett om det handlade om en man eller en kvinna.

Publicerad: