30 000 skånska barn lever i fattigdom

Skånes Stadsmission har startat ett upprop för att få slut på barnfattigdomen. Arkivbild.
Skånes Stadsmission har startat ett upprop för att få slut på barnfattigdomen. Arkivbild.

Drygt 30 000 skånska barn lever i fattigdom.

Med anledning av det har uppropet ”Inget barn ska sakna ett hem” startats.

”Vi vill att alla beslut som fattas, på samhällets alla nivåer, ska ha ett barnperspektiv”, skriver Lena Wetterskog Sjöstedt, direktor på Skånes Stadsmission, i ett mejl.

Siffror från Statistiska centralbyråns senaste mätning 2017 visade på att cirka 30 000 skånska barn lever i fattigdom. Varav över 11 000 av barnen bor i Malmö. Med fattigdom avses familjer med låg inkomststandard, där nettoinkomsten är lägre än hushållets baskonsumtion.

En organisation som har som mål att utrota fattigdomen är Skånes Stadsmission. Med anledning av det skapade de nyligen uppropet ”Inget barn ska sakna ett hem”.

”Oron över pengar och över framtiden påverkar en familj, och skapar en otrygghet för barn som påverkar dem hela livet”, skriver Lena Wetterskog Sjöstedt, direktor på Skånes Stadsmission, i ett mejl till Aftonbladet och nämner bland annat den matfattigdom som breder ut sig alltmer över landet.

Kravlista finns i uppropet

Med anledning av att barnkonventionen snart blir till lag i Sverige och att landet skrivit under de globala hållbarhetsmålen till 2030 menar stadsmissionen att hunger, hemlöshet och fattigdom bland barn och familjer är frågor av högsta prioritet.

”Konkret innebär det att vi uppmanar människor att visa att de tycker att de här frågorna är viktiga, genom att underteckna vårt upprop. Vi vill att alla beslut som fattas, på samhällets alla nivåer, ska ha ett barnperspektiv”, skriver Lena Wetterskog Sjöstedt.

Uppropet innehåller en kravlista (se faktaruta) från Skånes Stadsmission.

”All politik handlar om prioriteringar. Vi kan inte säga hur varje kommun ska lösa det här, men menar man allvar med såväl de globala hållbarhetsmålen om att utrota fattigdom och hemlöshet som med barnkonventionen, så måste de här sakerna lösas. Sverige har allt vi behöver för att lösa fattigdom, men det krävs insatser från staten, regionerna, kommunerna, näringslivet och från oss i idéburen sektor.”

Över 1000 underskrifter

Hur många namnteckningar har ni hittills fått in på namninsamlingen?

”Det kommer in nya namn hela tiden, idag (fredag) på förmiddagen var vi uppe i nästan 1200 underskrifter sedan vi påbörjade namninsamlingen för ungefär tre veckor sedan.”

Hur många namn siktar ni på att nå upp i?

”Vi tror ju att detta är något som väldigt många i Skåne tycker är viktigt, så dubbelt upp borde vi i alla fall kunna nå – helst betydligt mer än så. Sedan kommer vi att lämna över namnlistan till kommunstyrelserna i alla skånska kommuner och hoppas att det kan bli starten på en bra dialog om hur vi gemensamt i samhället kan arbeta för att utrota fattigdom och hemlöshet”, avslutar Lena Wetterskog Sjöstedt.

Publisert:

LÄS VIDARE