Aftonbladet granskar hedersförtryck

Gifta barn placeras med sina vuxna makar

Flera myndigheter missade barnäktenskapen – får inte kritik av JO

Av: 

Lisa Röstlund

Joachim Kerpner

Genrebild, flickornas identitet är i denna artikel skyddade.
Genrebild, flickornas identitet är i denna artikel skyddade.

NYHETER

24 ensamkommande barn placerades med sina vuxna makar.

En 13-åring placerades med kusinen hon var gift med, och blev gravid.

En 16-årig flicka dödades av sin 38-årige make.

Alla ärenden har anmälts – men JO riktar inte kritik mot någon.

Enligt Statistiska centralbyrån, SCB, har 138 barn registrerats som gifta i Sverige under de senaste tio åren. Men mörkertalen av gifta barn tros vara stora.

I november och december 2015 kom 25 ensamkommande barn mellan 15–17 år till Malmö, som uppgav att de var gifta med en vuxen person.

Efter en skyddsbedömning placerades ett av barnen i ett LVU-boende. Resten fick fortsätta bo med sina makar.

Fallen med de gifta barnen anmäldes till Justitieombudsmannen, JO, som valde att inte utdela kritik mot socialnämnden.

JO tar i sitt beslut upp att det föreligger svårbedömda situationer i samband med att barn kommer hit som gifta. I vissa fall kan de redan ha barn tillsammans med sin make eller maka. I andra fall är även maken eller makan ett barn.

Kan placeras tillsammans med den vuxna

Om barnet är över 15 år är det inte olagligt att ha en sexuell relation med en vuxen. Om socialsekreteraren bedömer att barnet då uttrycker ”en genuin vilja” att få vara med den vuxna som barnet är gift med, så kan barnet placeras tillsammans med den vuxna.

JO påpekar dock i beslutet att socialförvaltningens skyddsbedömningar av de 25 barnen inte var tillräckliga. Det räcker inte med ett par samtal, slår JO fast.

– Malmö stad har förbättrat rutinerna kring utredningar i enlighet med JO:s rekommendationer, uppger förvaltningsdirektör Annelie Larsson.

I juni i fjol hittades en 16-årig flicka död i skogen i Hökarängen utanför Stockholm.

Polisen söker spår vid den misstänkta brottsplatsen, i juni 2016.

Hon var ensamkommande asylsökande från Afghanistan, och hade försvunnit från ett asylboende i mars.

Flickan hade haft en relation med en jämnårig pojke.

Hennes 38-årige make häktades i sin frånvaro, misstänkt för att ha mördat flickan.

Juno Blom jobbar på Nationella kompetensteamet i Östergötland, som stödjer yrkesverksamma med experthjälp, i hanteringen av hedersärenden.

Tog bort rätten till dispens för barnäktenskap

Sedan hösten 2015 hade teamet jobbat intensivt mot barnäktenskap: att Sverige inte ska göra skillnad på barn och tumma på lagarna som förbjuder vuxna att utnyttja barn sexuellt.

– Vi kände ett visst mått av förtvivlan över att myndigheterna hanterar barnäktenskap så olika. Vi tog bort rätten till dispens för barnäktenskap för att lyfta ansvaret från barnen. FN vill få bort barnäktenskap i hela världen. Alla studier som gjorts visar att det är skadligt för barnen.

Juno Blom, vid Nationella kompentensteamet i Östergötland.

Tillsammans med en kollega gjorde hon en anmälan till JO, för att utreda hur den 16-åriga flickan hanterats av Migrationsverket, socialtjänsten, Skatteverket, polis och åklagarmyndigheten.

Inte heller i detta fall riktade JO kritik mot någon, eftersom alla myndigheter uppgett att barnäktenskapet inte var känt.

– JO får stå för sitt svar, men om barnäktenskapet inte var känt måste vi försöka bli bättre på att reda ut på omständigheterna kring barn som kommer hit. Vi känner till att äktenskap förekommer. Har vi ställt aktiva frågor för att ta reda på om hon var gift?

Juno Blom tänker fortfarande på flickan.

– Jag kan inte släppa henne. Vi vet ingenting om henne, vad som hänt innan hon kom till Sverige och hur hon blivit bemött.

”Lagstiftningen måste gälla alla”

Hon är illa berörd över att flickans öde inte väckt starkare reaktioner.

– Jag tänkte, när Fadime Sahindal mördades att här är en människa som fick offra sitt liv för att lyfta frågan om hedersmord. När den här flickan hittades död tänkte jag att hon fick ge sitt liv för att barnäktenskapsfrågan skulle lyftas. Men den diskussionen uteblev, säger Juno Blom och fortsätter:

– När man flyr krig ska man säkerställa att man inte bara undkommer krig utan även andra slags förtryck. Lagstiftning måste gälla alla. Vi måste informera barn som vuxna direkt: Här har du dessa rättigheter, det här ska du skyddas ifrån och hit kan du vända dig om du blir utsatt för något. Barns rättigheter blir tomma symboler om inte vi vuxna agerar.

I ett annat fall familjehemsplacerade kommunen en 13-årig ensamkommande flyktingflicka hos sin syriska fasters familj. Det slutade med att hon blev gravid med sin sju år äldre kusin, fasterns son.

Flickan kom tillsammans med fastern, farbrodern och deras barn till Sverige. Hon hade ingen vårdnadshavare med sig, och registrerades därför som ensamkommande flykting.

Socialtjänsten i Mönsterås tog emot familjen i januari 2016 och informerade familjen att det är olagligt för en 13-åring att vara gift och att ha sex. Familjen hade tidigare i asylprocessen sagt att flickan var gift med kusinen. Nu sade de att det bara var ett påhitt för att man inte ville riskera att splittras vid ankomsten till Sverige.

Lät flickan bo med fastern

Socialtjänsten accepterade förklaringen och lät flickan bo med fasterns familj, under förutsättning att kusinen inte bodde i familjen. Familjen lovade att han inte bodde där, och han registrerade sig på en annan adress. Men i september 2016 visade det sig att flickan var gravid med kusinen. Då erkände paret också att de var gifta sedan tidigare. Flickan har hela tiden hävdat att hennes relation med kusinen är frivillig.

När kommunen ändå omhändertog flickan under en period, så upphävdes det beslutet av förvaltningsrätten.

Ärendet är JO-anmält sedan tidningen Barometern skrivit om äktenskapet mellan den i dag 14-åriga flickan och 21-åringen. Anmälaren ifrågasatte varför Mönsterås kommun inte särade på 14-åringen och 21-åringen. Beskrivningen av hur det gick till när kommunen placerade flickan i fasterns familj är hämtad ur ett svar från Mönsterås kommun till JO, som inkom i går.

Regeringen vill ändra lagen

Byråchef Carl-Gustaf Tryblom, som handlägger ärendet hos JO, har inte hunnit läsa Mönsterås inlaga och säger till Aftonbladet:

– Jag vill läsa handlingarna själv innan jag kommenterar svaret.

I dag bor flickan med sin make i Halland. Mönsterås kommun håller fortfarande på och utreder hennes situation.

Publiciteten kring fallet har redan lett till att regeringen aviserat en lagändring kring barnäktenskap. Det finns i dag ingen lag som säger att barnäktenskap som ingåtts utomlands kan ogiltigförklaras.

Det ska snart bli möjligt, uppgav regeringen i februari i år.


ANNONS

Hitta ett bra avtal för dig när elpriserna rusar! Jämför nu.

Extern länk från Compricer

Jämför nu!

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter

/

Aftonbladet granskar hedersförtryck

LÄS VIDARE

Läs alla artiklar i Aftonbladets granskning av hedersförtryck ”I stället för kärlek”

ÄMNEN I ARTIKELN

Aftonbladet granskar hedersförtryck

Barnäktenskap

JO, Justitieombudsmannen

Socialtjänsten

Migrationsverket

Skatteverket