Ministern: ”Det finns brister som vi måste åtgärda”

1 av 4 | Foto: Carolina Byrmo / AFTONBLADET / 85440

avMary Mårtensson

NYHETER

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) har tagit del av Aftonbladets granskning av förlossningsvården.

– Det finns alldeles för många som oroar sig i de här sammanhangen och det finns brister som vi definitivt behöver åtgärda, säger hon.

Sedan april har Aftonbladet granskat förlossningsvården i Sverige. Nu kommenterar socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) granskningen. Hon ansvarar tillfälligt för sjukvård och folkhälsa i stället för Gabriel Wikström, som är sjukskriven.

Vad är din reaktion på Aftonbladets granskning?

– Jag har tagit del av hela den här granskningen och den är både viktig och väldigt bra. Jag kan vara ärlig och säga att när jag tagit del av granskningen av platsbristen och förlossningsskadorna, så blir jag ordentligt arg på situationen, säger Annika Strandhäll.

”Ska kunna känna sig trygg”

– Så här ska det inte behöva se ut, utan man ska som kvinna kunna känna sig väldigt trygg med den förlossningsvård vi har. Man ska inte behöva drabbas av förlossningsskador, åtminstone inte i onödan. Man ska också kunna känna sig trygg med den eftervård som finns. Ni har visat på flera delar som vi behöver ta tag i.

Annika Strandhäll lyfter fram regeringens satsning på kvinnohälsa med 400 miljoner kronor årligen 2016 till och med 2019 samt en extra halva miljard specifikt till förlossningsvården.

– Vi satsar inte minst på bemanningsfrågorna, kompetensutvecklingen och möjligheten till studielön för sjuksköterskor som läser till barnmorska. En hel del av det vi ser beror på att vi har en brist på barnmorskor och det finns flera orsaker till det, säger ministern.

”Brister som behöver åtgärdas”

– Vad som är viktigt för oss är att se är att den här satsningen faktiskt går till rätt saker och då kan vi se att personalfrågorna är grundläggande.

Har vi en bra och säker förlossningsvård i Sverige?

– Jag tycker att det finns alldeles för många områden där vi har brister som behöver åtgärdas, exempelvis i Stockholm, som ni särskilt lyfter fram, med förekomsten av förlossningsskador.

Har vi en jämlik förlossningsvård?

– Nej, vi kan ju konstatera att det ser olika ut beroende på var i landet man befinner sig. Min förväntan är att landstingen tar tag i det här utifrån den grundsituation man har.

Varför är förlossningsskador och ingrepp som kejsarsnitt vanligast i Stockholm?

– Vi vet att man har en mer fragmenterad vård i Stockholm där man dessutom, precis som på många andra ställen, har ett ganska rejält problem med bemanningen. Det leder i förlängningen till en oerhört tuff belastning på de här förlossningsavdelningarna. I en situation av stress så riskerar man i högre utsträckning att det kan förekomma skador, säger Annika Strandhäll.

Har fött två egna barn

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att se över bemanningen inom sjukvården samt den ökade risken för vårdskador.

– Vi lyfter även fram situationen inom förlossningsvården i uppdraget. Det handlar om att få fram mer hårda fakta om hur sambandet ser ut.

Du har själv fött två barn. Kan du berätta om dina förlossningsupplevelser?

– Ja, det kan jag absolut, Jag födde en dotter på Östra sjukhuset i Göteborg och en dotter på Mölndals sjukhus. De är sju och 12 år gamla. Då såg situationen något annorlunda ut, man hade ju inte tidig hemgång, säger Annika Strandhäll.

Två snabbförlossningar

– Jag hade två helt normala förlossningar, däremot så hade jag väldigt snabba förlossningsförlopp. Väldigt nära inpå som jag kom in på förlossningen så fick jag barn. Det tog inte lång stund, men jag möttes av en otroligt professionell personal. Men jag kan ändå förstå upplevelsen av att den första tiden är väldigt viktig, säger hon.

Hur länge stannade du på BB?
– Jag stannade ett dygn med båda. Det gavs inga signaler om att jag skulle skynda mig därifrån.

Skulle du själv våga föda barn i Sverige i dag utan rädsla för att spricka?

– Det skulle jag. Där handlar det naturligtvis om att jag haft två väldigt positiva förlossningsupplevelser, så jag skulle inte själv vara så orolig för det. Men jag har stor respekt för att många föräldrar känner oro, säger Annika Strandhäll.

ARTIKELN HANDLAR OM