Nyheter

Barn i fokus när socialtjänstlag får ny kostym

Av: 

TT

Socialminister Lena Hallengren (S), till vänster, tar emot den största översynen av socialtjänsten på decennier av regeringens särskilda utredare Margareta Winberg.
Socialminister Lena Hallengren (S), till vänster, tar emot den största översynen av socialtjänsten på decennier av regeringens särskilda utredare Margareta Winberg.

NYHETER

Att stärka barns rättigheter och socialtjänstens förebyggande arbete. Det är huvudpunkterna i regeringens utredning som ska modernisera socialtjänstlagen.

– Den nya lagen ska vara tydligare med modernare struktur, säger regeringens särskilda utredare Margareta Winberg.

I tre år har Margareta Winberg arbetat med att ta fram förslag för den största översynen av socialtjänstlagen på flera decennier. På onsdagen lämnade hon över den omfattande utredningen, på över 1 300 sidor, till socialminister Lena Hallengren (S).

– Socialtjänstlagen är en av de juridiska hörnstenarna i den svenska välfärden. Lagens konstruktion och utformning anger ramarna för den kommunala verksamhet som kallas socialtjänst, säger Lena Hallengren om utredningen vid en pressträff.

Enligt Margareta Winberg ska den nya socialtjänstlagen vara relevant inom en överskådlig framtid. Därför har utredningen getts rubriken: "En hållbar socialtjänst".

– Vi kallar det en hållbar socialtjänst för att det är viktigt att den ska hålla över tid, över olika situationer och politiska konjunkturer, säger hon.

"Lilla hjärtat"

Bland förslagen riktade att stärka barns rättigheter finns att utöka tiden för socialtjänstens uppföljningar vid barn som omhändertagits.

Som bakgrund nämner Winberg bland annat det uppmärksammade fall i Norrköping där en treårig flicka, kallad "Lilla hjärtat", hittades död i en lägenhet tidigare i år.

Mamman, som brottats med narkotikaproblem och tillfälligt förlorat vårdnaden om dottern, dömdes för grovt vållande till dotterns död.

– Det har förstärkt vår ambition att öka uppföljningen. I dag är det så att om man flyttar ett barn till de biologiska föräldrarna blir det en uppföljning på två månader, vi föreslår sex månader. Det är ett steg i en riktning som skulle vara positiv för sådana typer av fall som "Lilla hjärtat", säger Winberg.

– Vi stärker ju barnens rätt på så sätt att barnets bästa ska beaktas, ska vara i centrum. Det blir en starkare skrivning och därmed en starkare tillämpning, fortsätter hon.

Samhällsplanering viktigt

Utredningen föreslår även att socialtjänsten ska ges möjlighet att samtala med barn utan vårdnadshavares samtycke och att placerade barn i högre utsträckning ska ha rätt att ha kontakt med sina syskon, föräldrar och andra närstående.

2018 uppgick socialtjänstens kostnader till 250 miljarder kronor, varav äldreomsorgen stod för ungefär 126 miljarder av dessa. Inom äldreomsorgen betonar Winberg att vård och omsorg ska utgå från den äldres behov.

Kontinuitet, arbetsvillkor och samverkan mellan regioner och kommuner behöver också ses över.

– Den samverkan har inte alltid fungerat väl, säger hon.

TT: Ni ger också förslag om förebyggande arbete, det som ryker först i besparingstider. Var är behovet störst?

– Det är svårt att gradera, men det är nog samhällsplaneringen. Vi bor oerhört segregerat i dag och det försöker vi ändra på genom att föreslå en bestämmelse i plan- och bygglagen att man måste ta hänsyn till sociala aspekter när man planerar ett samhälle. Det är viktigt att socialtjänsten med sin kompetens får vara med planläggning eller ombyggnad av ett samhälle, säger Margareta Winberg.

ANNONS

Lindex basplagg 3 för 2 – handla barnens kläder och få den billigaste på köpet!

Extern länk från Lindex SE

Shoppa här

Publisert: