Pris för grundskola: 122 miljarder kronor

Av: TT

Publicerad:
Förskolan kostade 79 miljarder kronor förra året, motsvarande 153 000 kronor per barn.
Foto: Janerik Henriksson/TT
Förskolan kostade 79 miljarder kronor förra året, motsvarande 153 000 kronor per barn.

All skola, från förskola till komvux, kostade 291 miljarder kronor förra året, en ökning med 3,4 procent sedan 2017. Grundskolan, som ju är den största skolformen, stod för den största delposten: 122 miljarder kronor, visar Skolverkets statistik.

Näst dyrast var förskolan, som kostade 79 miljarder kronor medan gymnasieskolan kostade 44 miljarder. Övriga poster är fritidshem, komvux och grund- och gymnasiesärskola.

Ett genomsnittligt förskolebarn kostade 153 200 kronor. Snittkostnaden för en grundskoleelev låg på 112 200 kronor (exklusive skolskjuts) medan den genomsnittliga kostnaden för en gymnasieelev landade på 122 200 kronor (exklusive skolskjuts). Generellt är kostnaderna högre i kommunala skolor än i fristående skolor. Skolkostnaderna varierar också geografiskt, beroende på bland annat avstånd, elevunderlag och tillgång till lärare.

Publicerad: