Högskoleprovet ställs in för andra gången

Av:  TT

För andra terminen i rad ställs högskoleprovet in. Detta för att minska risken för spridning av coronaviruset.

– Jag förstår att många är besvikna, säger Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning, och flaggar för två prov till våren.

Som bekant ställdes vårterminens högskoleprov in på grund av coronapandemin och det blir alltså inte heller något prov i höst – trots ett rekordstort intresse för högskolestudier. Den provansvariga myndigheten Universitets- och högskolerådet (UHR) har, efter samråd med de lärosäten som genomför proven, kommit fram till att risken för smittspridning är för stora. "Möjligheterna att skydda provdeltagare och provpersonal är små", skriver UHR.

Skulle Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd följas skulle Stockholms universitet, som exempel, behöva utöka antalet provlokaler från nära 600 till fler än 2 300. Antalet provmedarbetare skulle behöva ökas från 900 till 4 200, skriver UHR.

Sämre riskbeteende

Under våren bedrevs undervisningen på universiteten och högskolorna på distans, just på grund av smittrisken. Denna höst kan lärosätena åter undervisa studenterna i sina lokaler – men alltså inte ta emot högskoleprovsskrivare.

– För det första kommer ganska många lärosäten att varva undervisning på campus med distansundervisning i höst. Men den stora skillnaden är att högskoleprovet genomförs under en dag, vid exakt samma tid överallt. Med köbildningarna vid in- och utpassage och vid pauserna gör lärosätena bedömningen att det inte är möjligt att upprätthålla Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra smittspridning och samtidigt ha ett rättssäkert genomförande av högskoleprovet, säger UHR:s generaldirektör Karin Röding.

I sin redovisning till regeringen skriver UHR att det är en komplicerande faktor att provskrivarna till stor del utgörs av unga människor, som är sämre på att hålla distans och på handhygien.

– Det är inte vår bedömning utan uppgifterna kommer från Folkhälsomyndighetens undersökning som kom i juni, säger Karin Röding.

Påverkar möjligheter

Matilda Ernkrans betecknar situationen som allvarlig.

– Det är klart att det är allvarligt att två högskoleprov på rad ställs in. Det kommer att påverka en del människors möjligheter att komma in på vissa högskoleutbildningar, säger hon till TT.

Tidigare på torsdagen presenterade hon nyheten att giltigheten för ett högskoleprovsresultat förlängs från fem år till åtta år.

– Det kommer att ge fler möjlighet att konkurrera om en högskoleplats, sade hon i samband med regeringens pressfika för journalister.

Fast förlängningen hjälper ju inte dem som ännu inte hunnit skriva något prov, det vill säga företrädesvis tonåringar.

– Där tror jag att det blir störst besvikelse, bland dem som inte fått göra proven i våras och nu inte heller inte får göra det i höst, säger Ernkrans.

Två till våren

Kanske kan det i stället bli två prov nästa vår, en lösning som Sveriges universitets- och högskoleförbund förespråkat och som stöttas av UHR. Detta är också vad Matilda Ernkrans ser framför sig.

– Det är alldeles uppenbart att det finns ett behov av att hitta åtgärder som gör det möjligt att kunna genomföra högskoleprovet och ta hänsyn till aktuellt smittskyddsläge. Ett sådant initiativ som jag redan påbörjat nu är att ge myndigheten i uppdrag att ta fram flera prov så att man redan i vår skulle kunna hålla två högskoleprov som kan hållas vid olika tillfällen, säger Matilda Ernkrans.

UHR fattar det formella beslutet att ställa in höstens högskoleprov på fredagen.

Rättad: I en tidigare version angavs fel myndighet.

Publisert: