Nya budgeten presenteras i dag – så säger experterna

avFredrik Rundqvist

NYHETER

Regeringen har riktat in sig på några få grupper i den höstbudget som presenteras i dag.

– Om det är någon grupp som är vinnare så är det pensionärerna med de lägsta inkomsterna, säger Ingela Gabrielsson, privatekonom på Nordea.

En av de stora nyheterna är att barnbidraget kommer att höjas – från och med 1 mars nästa år blir det 200 kronor mer i barnbidrag.

– Höjt barnbidrag och studiebidrag för gymnasieelever har varit vårt viktigaste krav på finansministern, kommenterar Philip Botström, SSU:s förbundsordförande.

– I den här budgeten gör vi viktiga strukturreformer för att utveckla och stärka svenska modellen, säger finansminister Magdalena Andersson när hon under onsdagmorgonen presenterar höstbudgeten.

Stora delar av budgetpropositionen inför 2018 som finansminister Magdalena Andersson (S) presenterar i riksdagen i dag är redan kända.

–  För att vara en valårsbudget så är den inte jättespännande, säger Ingela Gabrielsson, privatekonom på Nordea.

–  Man riktar in sig på lite svagare grupper. Den stora gruppen löntagare är däremot inte lika omhuldade i den här budgeten.

”Dålig tajming”

Kritik kommer från Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea:

– Det är dålig tajming att lägga en sådan här expansiv budget när ekonomin är så stark, säger han till TT.

Länsförsäkringars chefsekonom Anna Öster håller med. Hon efterlyser "strukturgrepp" på bostadsmarknaden och på arbetsmarknaden, framförallt för att nyanlända ska få jobb. Det är, enligt henne, viktigt för att få svensk ekonomi att fungera bättre.
– Det är olyckligt med de här efterfrågestimulanserna i det här läget, säger hon till TT.

Sänkt skatt

Ett stort antal pensionärer kan se fram mot sänkt skatt och höjt tak för det särskilda bostadstillägget för pensionärer.

– Det är de och arbetslösa, ensamstående föräldrar och liknande grupper som man riktar in sig på. För dem försöker man höja bidrag och sänka skatter.

Den sänkta pensionärsskatten är en av de stora reformerna och väntas kosta cirka 4,4 miljarder kronor.

Tre av fyra pensionärer får sänkt skatt med upp till 5 000 kronor per år – samtidigt ska pensionärsskatten vara helt borta 2020.

Ett av de mer uppmärksammade förslagen är höjningen av schablonskatten av sparande på investeringssparkonto, ISK.

–  Man behöver absolut inte göra någon ändring av sitt sparande på grund av det här. För de flesta handlar det om ganska små belopp. Men det skickar en tråkig signal när man nu återigen går in och ändrar i den här populära sparformen, säger Ingela Gabrielsson. 

Höjt barnbidrag

– Man skulle kunna tro att det är SSU som presenterade sin budget idag, höjt barnbidrag och studiebidrag för gymnasieelever har varit vårt viktigaste krav på finansministern, säger Philip Botström, SSU:s förbundsordförande.

Barnbidraget höjs med 200 kronor från och med den första mars nästa år och bidragsdelen i studiebidraget höjs med 300 kronor  från och med den 1 juli nästa år 475  000 studenter berörs av höjningen.

– Magdalena Andersson dubblerar SSU viktigaste budgetkrav. 200 kronor i höjt barn-och studiebidrag är en seger för SSU och framförallt för Sveriges unga, säger Philip Botström.

Satsning på vården

Bland övriga stora satsningar märks även miljardsatsningar på sjukvården och försvaret, bland annat 1 miljard till förlossningsvården och 1 miljard till bättre tillgänglighet inom vården, och 2 miljarder för bättre villkor för vårdpersonal.

Om vanliga löntagare lyser med sin frånvaro, bland de i förväg kända förslagen, så finns där desto fler klimat- och miljöreformer.

Bland de gröna satsningarna märks till exempel 800 miljoner kronor till klimatklivet som syftar till att minska kommunernas klimatpåverkan. 

Regeringen anslår även 600 miljoner kronor till att städa upp i haven, 300 miljoner till minskade klimatutsläpp från industrin, 100 miljoner till stöd för gröna städer och 70 miljoner kronor till kostnader för genomförandet av Paris-avtalet.

Mer pengar till polisen

Säkerhetspolisen föreslås få mer pengar för terrorbekämpning. 42 miljoner mer 2018, med 67 miljoner kronor 2019 och med 81 miljoner 2020. Säpos totala budget beräknas ligga på närmare 1,5 miljarder nästa år.

Som tidigare meddelats vill regeringen öka anslaget till till polisenmed två miljarder kronor under 2018, 2,3 miljarder 2019 och från och med 2020 med 2,8 miljarder. 

I budgetpropositionen skriver regeringen bland annat att utredning och lagföring av våldsbrott slukar stora delar av polisens resurser: 

"Under 2016 lades drygt 41 procent av resurstiden för utredning och lagföring på våldsbrott, vilket är en ökning med 6 procentenheter sedan 2011. Våldsbrottens andel av ärendeinflödet uppgår till ca 10 procent”.

Minskad kostnad för migration

Kostnaden för migration minskar kraftigt i regeringens höstbudget. Från närmare 39 miljarder för 2017 till 15,7 miljarder nästa år. Kostnaden för etablering av nyanlända ligger fortsatt på en hög nivå, 24,8 miljarder jämfört med 23 miljarder för 2017.

Barnbidraget höjs för första gången sedan 2006 00:32

LIVE-RAPPORTERING: Senaste nytt om budgeten

ARTIKELN HANDLAR OM