M: Öka Säpos och FRA:s befogenheter för att stoppa spioneriet

Ökade befogenheter till både Säpo och FRA – och utökad övervakning av svensk datatrafik.

Det är några av åtgärderna som Moderaterna vill driva igenom för att minska hybridhoten efter Sveriges Nato-ansökan.

– Det finns starka skäl att stärka vår förmåga att hantera, identifiera och bemöta de här angreppen, säger försvarspolitiske talespersonen Pål Jonson.

M vill ge Säpo ökade befogenheter.
M vill ge Säpo ökade befogenheter.

Risken för ryska hybridattacker mot Sverige bedöms ha ökat efter att Nato-ansökan lämnades in, enligt regeringen.

Moderaterna presenterar nu vad man beskriver om en ”reformagenda mot hybridhot” som innehåller flera förslag partiet vill driva igenom om man hamnar i regeringsställning efter valet.

I en rapport skriver partiet att det behövs ”en rad nya verktyg för att möta bredden av andra hot såsom cyberattacker, sabotage, valpåverkan, desinformationskampanjer och fientliga uppköp - så kallade hybridhot”.

Nya tekniska lösningar

Av rapporten framgår också att Moderaterna vill ”ta fram en offensiv strategi i förhållande till de utländska underrättelseofficerare som agerar på svensk mark. För att minska hotet från spioner och sabotörer som verkar i Sverige vill Moderaterna ge Försvarets radioanstalt, FRA, en utökad roll. Partiet har tidigare gått ut med att man vill att lagstiftningen ska ändras så att FRA också får avläsa datatrafik mellan avsändare och mottagare som befinner sig i Sverige. 

Nu vill man även ge FRA i uppdrag att ”ta fram nya tekniska lösningar likt TDV” som är FRA:s tekniska detekterings- och varningssystem. Systemet används i dag för att avläsa all trafik, som mejl, till och från en rad svenska myndigheter i syfte att kunna varna för IT-anrepp.

– TDV är ett av de bästa instrumenten vi har för att kunna identifiera och hantera cyberattacker och det är viktigt att vi har en förmåga att utveckla denna typ av teknologi, och också att vi kan använda den i större omfattning med tanke på de hot och sårbarheter som finns, säger Pål Jonson.

Ser du någon integritetsproblematik med mer övervakning av datatrafik i Sverige?

– Faktiskt inte, vad jag ser är stora integritetsproblem kopplat till att antalet cyberattacker över tid har ökat mot Sverige och då kan jag tycka att den kombinationen av signalspaning och informationssäkerhetsarbete som FRA bedriver är i det närmaste oersättlig i detta allvarliga säkerhetspolitiska läge.

Företag ska få mer stöd

Moderaterna vill även att lagstiftningen ändras så att samhällsviktiga privata företag får mer stöd av Säpo och FRA och för detta behöver myndigheterna ökade resurser.

– Det här är ett sätt att skydda även näringslivet och framför allt de aktörer i näringslivet som bedriver samhällsviktig verksamhet som är avgörande för att vårt samhälle ska fungera, säger Pål Jonson.

Publisert:

LÄS VIDARE