SKR vill se lagändring för politikers säkerhet

Karin Johansson/TT

Publicerad 2022-07-02

Sveriges Kommuner och Regioner har skickat en hemställan till regeringen. Arkivbild.
Sveriges Kommuner och Regioner har skickat en hemställan till regeringen. Arkivbild.

Trakasserier mot förtroendevalda politiker är ett hot mot demokratin och det måste tydliggöras vilket ansvar kommuner och regioner har för deras säkerhet. Det anser Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som vill att regeringen skriver om kommunallagen.

SKR har skickat en hemställan till regeringen och civilminister Ida Karkiainen (S).

– Vi skulle vilja ha en tydlig skrivning i kommunallagen där det framgår att kommunerna är skyldiga att vidta åtgärder när en förtroendevald utsätts för olika former av trakasserier eller hot och våld, säger SKR:s ställföreträdande ordförande Carola Gunnarsson.

Ser ett ökat hot

I dag får SKR en del samtal som gäller trakasserier som riktats mot politiker.

– Kommuner och regioner ser ett ökat hot mot de förtroendevalda och vi får kontakter med enskilda förtroendevalda som är helt förtvivlade och inte vet hur de ska hantera sin situation, säger Gunnarsson.

När en politiker har hotats uppstår ofta frågetecken kring hur det ska hanteras, berättar hon.

– En politiker är inte anställd och därför gäller inte arbetsmiljölagstiftningen mot en förtroendevald på samma sätt som den gäller gentemot exempelvis en tjänsteperson i kommunen.

Skillnader i landet

Vilka konkreta åtgärder kommuner och regioner ska vidta om politiker hotas behöver inte vara reglerat i lagen, menar Gunnarsson. Hon säger att det exempelvis kan vara personskydd och psykologhjälp för utsatta. Dessutom betonar hon vikten av att alla brott mot förtroendevalda polisanmäls.

– I grunden ligger att det alltid måste finnas ett väldigt bra samarbete mellan kommunen och den lokala polismyndigheten.

I dag hanterar kommuner och regioner hat och hot mot politiker på olika sätt, berättar Gunnarsson.

– De skillnaderna kan inte minst bero på vilka resurser man har i en kommun.

Förra året presenterade Brottsförebyggande rådet (Brå) en enkätundersökning bland förtroendevalda. Då uppgav var fjärde person (26 procent) att de utsatts för hot, våld, trakasserier, skadegörelse eller stölder.

Hot mot demokratin

Carola Gunnarsson berättar att förtroendevalda kvinnor är en grupp som är särskilt utsatt. En hel del hot och hat riktas mot politiker i sociala medier.

– Jag tycker att det är en väldigt oroande utveckling som vi ser och jag är mycket bekymrad, ska jag säga, inför den här valrörelsen.

Hon anser att trakasserier mot förtroendevalda och deras familjemedlemmar är ett hot mot det demokratiska samhället.

– Vem vill vara politiker om du samtidigt utsätter dig själv som person för hot, våld och trakasserier?

Ämnen i artikeln