Bränslepriserna rusar: Regeringen utesluter inte akuta insatser

Publicerad 2022-03-07

Drivmedelspriserna fortsätter rusa till följd av kriget i Ukraina. På måndagsmorgonen nådde dieselpriset rekordnivån 25 kronor per liter. Nu kan regeringen införa ett ”krispaket”.

– Vi kommer att agera, säger finansminister Mikael Damberg (S) i Studio Ett.

Följ ämnen
Ukraina

Regeringen utesluter inte fler insatser för att tackla de rusande bränslepriserna. Exakt vad eller hur sådana akuta insatser skulle se ut är ännu oklart.

– Jag utesluter inte att vi kan behöva ha krispaket i någon mening. Vi kommer att agera. Det som ligger först är diskussionen kring ett moderniserat reseavdrag men också den här sänkta skatten som kommer första maj. Men jag tittar på flera scenarier för det kan behövas ytterligare insatser, säger finansminister Mikael Damberg (S) i Studio Ett.

Reseavdraget kan göras om

Skattesänkningen som Mikael Damberg nämner införs i maj – då sänks priset med 50 öre litern. Men det kan bli aktuellt med fler åtgärder. Damberg nämner elprisstödet som ska betalas ut nu under våren, som ett exempel på en tidigare akut insats.

Mikael Damberg öppnar också för att göra om reseavdraget.

– Det var ett exceptionellt stöd. Jag utesluter inte att vi kan behöva ha krispaket i någon mening. Men den här gången är det lite mer osäkert just nu. Vad blir effekterna? Vi är två veckor in i det här kriget. Vad blir de långsiktiga priseffekterna. Vad blir de kortsiktiga priseffekterna? Och framförallt: vilka grupper är det som är mest sårbara och som drabbas i det här läget?, säger Damberg.

Han öppnar också för att göra om reseavdraget.

– Vi har ett reseavdrag som inte reformerats sedan 2009. Det har legat kvar på låga nivåer. Det är många människor som är beroende av att ta bilen till och från jobbet.