Avslöjar: Omstritt gruvbolag kopplas till skatteparadis

Beowulf Mining lovar en miljard i skatteintäkter till Jokkmokk – bara regeringen säger ja till det omstridda gruvprojektet.

Men bolaget saknar finansiering för att driva en gruva. 

Runt 20 miljoner kronor har i stället skickats vidare till ett dotterbolag i Kosovo – som kopplas till ett brevlådeföretag i skatteparadis, kan Aftonbladet avslöja.

Inom kort ska regeringen fatta beslut om det brittiska prospekteringsbolaget Beowulf Minings omstridda ansökan om en järnmalmsgruva i Kallak utanför Jokkmokk

Projektet, som drivs via dotterbolaget Jokkmokk Iron Mines, har omgärdats av protester och på grund av oenighet i regeringen har ett beslut dragit ut på tiden med flera år, vilket lett till kritik från Konstitutionsutskottet, KU.

Beowulf Mining utlovar en miljard kronor i extra skatteintäkter till Jokkmokk om regeringen säger ja till gruvdriften. Enligt bolaget handlar det om fler än 500 direkta och indirekta arbetstillfällen. 

Och även aktieägarna har fått sitt. Efter att näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson sent förra året deklarerade att Socialdemokraterna älskar gruvor rusade Beowulf Minings aktie på den svenska marknadsplatsen Spotlight, där den är noterad.

Järnmalmsgruvans placering i Kallak, utanför Jokkmokk, har lett till omfattande protester från bland annat Sametinget som är oroat över hur en eventuell gruva kan påverka renskötseln.
Järnmalmsgruvans placering i Kallak, utanför Jokkmokk, har lett till omfattande protester från bland annat Sametinget som är oroat över hur en eventuell gruva kan påverka renskötseln.

Men Beowulf saknar i dagsläget möjlighet att finansiera utbyggnaden av en gruva. Det har heller inte lämnats in några planer till regeringen på hur finansieringen ska gå till.

Varken bolagets brittiske vd Kurt Budge eller ordföranden, den tidigare moderate ministern Sven Otto Littorin, svarar på Aftonbladets frågor om hur en eventuell järnmalmsgruva ska finansieras. Littorin hänvisar till den svenska anlitade lobbyistbyrån Labyrinth Public Affairs, där han själv är partner, som i sin tur hänvisar tillbaka till bolagets vd, som inte ger något svar på frågan.

Tidigare moderate ministern Sven Otto Littorin är numera ordförande i gruvbolaget Beowulf Mining.
Tidigare moderate ministern Sven Otto Littorin är numera ordförande i gruvbolaget Beowulf Mining.

För att öppna en gruva krävs flera miljarder. Men Beowulf Mining utlovar i nuläget betydligt mindre än så. Den enda finansieringen som är garanterad är en så kallad kapitaltäckningsgaranti, som enkelt förklarat innebär att moderbolaget Beowulf Mining lovar att skjuta till pengar om Jokkmokk Iron Mines skulle hamna i akut brist på kapital, för att undvika en konkurs. 

Brevlåda i skatteparadis

Samtidigt som Beowulf Mining utlovar omfattande skatteintäkter till Jokkmokk, är bolaget delägare i ett brevlådeföretag på Brittiska Jungfruöarna – Vardar Geoscience – kan Aftonbladet avslöja. 

Det är inte alls ovanligt att prospekterings- och gruvkoncerner består av en snårig bolagsstruktur med flera dotterbolag i olika länder. Det gäller även för Beowulf Mining, som förutom i Jokkmokk även letar efter mineraler på andra platser i Sverige, samt i Finland, Kosovo och Bulgarien.

Samtidigt som Beowulf Mining utlovar omfattande skatteintäkter till Jokkmokk, är bolaget delägare i ett brevlådeföretag på Brittiska Jungfruöarna.
Samtidigt som Beowulf Mining utlovar omfattande skatteintäkter till Jokkmokk, är bolaget delägare i ett brevlådeföretag på Brittiska Jungfruöarna.

Men dotterbolaget i ett skatteparadis är inget som bolaget skyltar med.

Uppgifterna om Beowulfs dotterbolag på Brittiska Jungfruöarna saknas både i informationen från när bolaget 2020 bad aktieägarna om runt 80 miljoner kronor i en så kallad nyemission. Inte heller finns uppgifterna på bolagets webbsida. 

Aftonbladet hittar uppgifterna i en av noterna i moderbolagets årsredovisning för 2020 som lämnats in till det brittiska bolagsverket.

Dotterbolagets adress på Brittiska Jungfruöarna är samma som en uppmärksammad byrå är skriven på. Byrån har avslöjats ligga bakom flera ljusskygga så kallade offshoreupplägg, där skattepengar i miljardklassen hamnar i länder med lägre eller till och med ingen bolagsskatt alls.

Beowulf mining provborrar efter järnmalm i Kallak utanför Jokkmokk i augusti 2012.
Beowulf mining provborrar efter järnmalm i Kallak utanför Jokkmokk i augusti 2012.

Att just Brittiska Jungfruöarna lockar handlar ofta om den anonymitet som kan finnas där, säger Johan Lundberg, skatterevisor med 20 års erfarenhet av att granska internationella transaktioner:

–  Med Brittiska Jungfruöarna är det i princip alltid ett bolag som saknar reell verksamhet, ett brevlådeföretag. Det handlar ofta om anonymiteten, att kunna dölja sitt ägande, även om det i dag går att få ut uppgifterna, säger Johan Lundberg på Skatteverket. 

Fler uppgifter om Beowulf Minings dotterbolag Vardar Geoscience finns i Pandoraläckan*, som omfattar närmare 12 miljoner handlingar från 14 kända byråer i skatteparadis.

Vardar Geoscience startades på Brittiska Jungfruöarna i maj 2016, framgår det av läckta dokument från Pandoraläckan som SVT:s Uppdrag Granskning har bistått med i den här granskningen. 

Syftet, enligt dokumenten, är att kontrollera andra dotterbolag i det tidigare krigsdrabbade Kosovo, som med fem olika prospekteringslicenser ska söka efter värdefulla mineraler. 

– Om man i en stor koncern med många prospekteringsrättigheter ser bolag på Brittiska Jungfruöarna så behöver man vara fundersam över var rättigheterna ligger, så att det inte möjliggör att man flyttar vinster till lågskatteländer, säger Johan Lundberg, skatterevisor på Skatteverket. 

Utöver det har det historiskt funnits problem med att få in skadestånd för miljön om det är oklara ägarförhållanden.

– Man ska vara noga med att kontrollera ansvarsförhållanden så att man vet vem man gör affärer med, särskilt med verksamhet som påverkar miljön, säger Johan Lundberg. 

Beowulf gick in som delägare 2018 och är kvar som delägare än i dag. På fyra år har Beowulf skickat vidare 20 miljoner kronor till bolaget i Kosovo – Vardar Minerals – som har en direkt ägarkoppling till bolaget på Brittiska Jungfruöarna. 

För att skapa bolag på Brittiska Jungruöarna måste man anmäla om bolagets verksamhet finns i internationella penningtvättsdirektivens (FATF) svartlistade områden. Här från när Vardar Geoscience skapades 2016.
För att skapa bolag på Brittiska Jungruöarna måste man anmäla om bolagets verksamhet finns i internationella penningtvättsdirektivens (FATF) svartlistade områden. Här från när Vardar Geoscience skapades 2016.

Pengarna kommer till stor del från svenska småsparare när Beowulf bad aktieägarna om pengar 2020.

Men nu ska bolaget på Brittiska Jungfruöarna (British Virgin Islands, BVI) avvecklas, berättar Beowulfs vd Kurt Budge. Alla pengar som skickats vidare från svenska småsparare har enbart gått till prospektering i Kosovo, säger han:

– BVI-enheten bildades när grundarna av Vardar etablerade företaget före Beowulfs första investering. Alla Beowulfs investeringar har hittills använts för prospektering i Kosovo, säger Kurt Budge.

Han säger vidare att bolaget på Brittiska Jungruöarna inte fyller något syfte.

Hur väl rimmar ett holdingbolag på Brittiska Jungfruöarna med att ni sagt att ni ska arbeta med lokala intressen i Jokkmokk?

– Kallak ägs av Jokkmokk Iron Mines AB (JIMAB), som är det operativa företaget som utvecklar Kallakprojektet. JIMAB kommer att följa Sveriges skattesystem.

Det är enkelt att skapa ett bolag på Brittiska Jungruöarna. Här en bild från bolagsfixaren i London som hjälpte Beowulfs dotterbolag att starta upp i skatteparadiset.
Det är enkelt att skapa ett bolag på Brittiska Jungruöarna. Här en bild från bolagsfixaren i London som hjälpte Beowulfs dotterbolag att starta upp i skatteparadiset.

Noterat i Sverige

Tre fjärdedelar av Beowulf Mining är noterat i Sverige. Bolaget saknar namnkunniga storägare och ordförande Sven Otto Littorin äger själv inga aktier i bolaget. 

När Aftonbladet frågar bolaget om aktieägare hänvisar ordförande Sven Otto Littorin till en ägarlista på Avanza, där Modelio Equity står med som storägare. Efter publicering kontaktas Aftonbladet av en företrädare för Modelio som meddelar att aktieinnehavet sålts av. 

Vem eller vilka som äger de cirka 25 procent som är noterade på den alternativa marknadsplatsen AIM i London framgår inte av ansökan om en bearbetningskoncession i Kallak.

Regeringskansliet har – trots rådande världsläge och med kort tid kvar till beslut – inte ställt några frågor om vilka som äger resterande delar av bolaget, framgår det av de uppgifter som Aftonbladet begärt ut från regeringskansliet. 

Beowulfs vd Kurt Budge svarar så här på frågan om vilka som äger bolaget: 

”Bara privata aktieägare. Ingen äger ett anmälningspliktigt aktieinnehav. Företagets upplysningar finns på webbplatsen. Vänligen sluta mejla nu”.

Publisert: