Nya upptäckten: Viruset sprider sig i kroppsfett

Coronaviruset kan ta sig in i kroppens fettvävnad och därifrån utlösa svåra inflammationer, enligt en ny studie.

Det tros nu vara en anledning till att kraftigt överviktiga löper större risk att bli svårt sjuka eller dö av smittan.

– Det som händer i fett, stannar inte i fett, säger forskaren Philipp Scherer till New York Times.

Redan tidigt i pandemin identifierades personer med kraftig övervikt som en riskgrupp för covid-19.

En studie från Sahlgrenska akademin, som redovisades i höstas, visar att nästan 40 procent av patienterna på iva i Sverige under den första vågen våren 2020 var överviktiga med ett BMI över 30.

Samtidigt beräknas cirka 16 procent av befolkningen tillhöra denna grupp.

Studien visade bland annat en 50-procentig ökad risk att dö i covid jämfört med i gruppen med normal vikt.

Inflammationer i fettvävnad

Det har framkommit en rad teorier om varför överviktiga drabbas så mycket hårdare. Många har andra underliggande sjukdomar, vilket tros ha påverkat de höga talen av döda och svårt sjuka i denna grupp.

Nu visar en ny studie att risken att bli livshotande sjuk i covid-19 för överviktiga inte nödvändigtvis beror på följdverkningar av fetman. Utan kan komma från själva kroppsfettet, skriver New York Times.

Studien, som ännu inte granskats eller publicerats i en medicinsk tidskrift, tros nu kunna kasta ljus över varför överviktiga människor är mer sårbara för viruset – och varför unga människor utan andra medicinska risker blir svårt sjuka.

Forskarna bakom studien hoppas att fynden ska leda till nya covidbehandlingar som riktar in sig mot kroppsfettet.

– Detta kan verkligen bidra till svår sjukdom. Vi har upptäckt samma inflammatoriska cytokiner som jag sett i blodet på riktigt sjuka patienter produceras som svar på infektion i denna typ av vävnad, säger Catherine Blish, professor vid Stanford-universitetet och en av två huvudförfattare bakom studien, till New York Times.

Hittade viruset i fettet

I studien har hon tillsammans med kollegor i Tyskland och Schweiz använt fettvävnad från personer som genomgått fetmaoperationer och i experiment undersökt vad som händer när den utsätts för coronaviruset.

De upptäckte att fettcellerna i vävnaden kunde bli infekterade av coronaviruset, men blev inte särskilt inflammerade. Däremot reagerade andra immunceller i fettvävnaden och skapade en rejäl inflammatorisk respons.

Inflammationer är kroppens svar på angrepp och kan ibland vara farligare än infektionen som startade dem.

Forskarna bakom studien har också undersökt fettvävnad från europeiska patienter som dött i covid-19 och upptäckte coronaviruset nära olika organ i kroppen.

– Det viktiga i detta är ”herregud, viruset kan smitta fettceller direkt”, säger Philipp Scherer, som forskar kring fettceller vid UT Southwestern Medical Center i Dallas, till New York Times.

– Det som händer i fett, stannar inte i fett. Det påverkar vävnad i närheten också.

Catherine Blish, professor vid Stanford-universitetet
Catherine Blish, professor vid Stanford-universitetet

Kan ligga bakom långcovid

Enligt hjärtspecialisten David Kass vid Johns Hopkins-universitetet innebär upptäckten att en kraftigt överviktig person går och bär på stora mängder kroppsfett där viruset kan ”hänga kvar”, föröka sig och skapa en farlig reaktion från immunsystemet.

Han menar att det inte spelar någon roll om viruset skadar, dödar eller förstärker immuncellerna i fettvävnaden.

Det blir som en samlingsplats för viruset där kroppens inflammatoriska svar skapar fler cytokiner som i sin tur skapar mer inflammation och så vidare.

Det innebär således att människor med kraftig fetma bär på en slags virusbomb där en första explosion i kroppens immunsystem utlöser nya explosioner.

– Det blir en perfekt storm, säger David Kass till New York Times.

Catherine Blish och hennes forskarkollegor misstänker också att smittat kroppsfett kan bidra till så kallad långcovid, där man lider av svåra symtom i månader efter att ha varit smittad av covid-19.

Publisert:

LÄS VIDARE