Guterres: ”Vi är på väg mot en klimatkatastrof”

Av:  Adrian Ericson

Om inte världens utsläpp börjar minska senast 2025 väntar en enkelbiljett mot klimatkatastrofen, enligt en ny rapport från IPCC.

FN:s generalsekreterare kräver handling för att rädda klimatet.

– Regeringar och företagsledare säger en sak men gör en annan. Kort sagt: De har ljugit, säger Antonio Guterres.

I Paris enades världens ledare om att den globala uppvärmningen ska begränsas till 1,5 grad – för att undvika havererade ekosystem och mänskligt lidande.

Hittills har det gått katastrofalt, visar den samlade klimatforskningen som FN:s klimatpanel sammanställt. För att klara klimatmålen behöver utsläppen av växthusgaser minska med 45 procent till 2030.

Men i stället fortsätter utsläppen att öka.

– Vi är på väg mot klimatkatastrof, säger Antonio Guterres som kritiserade regeringar och företag för att inte agera.

Orden fälldes på en presskonferens på måndagen där IPCC presenterade den tredje och sista delen i sin sjätte klimatrapport. De två första delarna har studerat nuvarande läge och dess konsekvenser. Den tredje fokuserar på vad som krävs för att klara klimatmålen.

Antonio Guterres.
Antonio Guterres.

”Kan inte fortsätta i samma spår”

Det övergripande budskapet från IPCC är att fasa ut fossila energikällor så snabbt det går.

– De två senaste årtiondena har vi sett den största ökningen av utsläpp i mänsklighetens historia, trots att vi vet vilken besvärlig situation vi är i. Nästa årtionde kan inte fortsätta i samma spår om vi ska kunna hålla den globala uppvärmningen inom 1,5 grad, säger Inger Andersson, chef för FN:s miljöprogram.

Av åtgärderna som rekommenderas är många välbekanta, som att energiproduktionen behöver bli fossilfri och att transporter behöver elektrifieras. På individnivå rekommenderas att välja cykeln och välja bort flyget.

Forskarna konstaterar att flera delar av samhället har möjlighet att bli klimatneutrala. Men för industrin och jordbruket kan det bli svårare. Växthusgaser behöver därför också fångas upp.

Det kan ske genom att plantera fler träd och värna naturmiljöer. Enligt rapporten kan ny teknik som suger upp och lagrar koldioxid spela en viktig roll. Men tekniken är i dag inte mogen att införas på bred front.

Fossilfri energiproduktion är en av åtgärderna som rekommenderas.
Fossilfri energiproduktion är en av åtgärderna som rekommenderas.

Hoppet: Stort prisfall för grön teknik

En ljuspunkt som rapporten lyfter fram är att investeringarna i klimatomställningen ökar, även om den behöver minst behöver trefaldigas för att kunna nå klimatmålen.

Desto mer dramatiskt – i positiv bemärkelse – är prisutvecklingen för solpaneler, vindkraft och batterier. Något som kan tänkas öka tempot i omställningen framöver.

Publisert:

LÄS VIDARE