Tv-militärens farfarsfar höll Ryssland borta

På bästa sändningstid lotsar överstelöjtnanten Joakim Paasikivi oss tryggt genom det allt otäckare kriget i Ukraina. Man litar på Paasikivi. Så som finska folket kunde lita på Joakims farfarsfar – en av Finlands mest legendariska presidenter.

Ledde Finland genom de svåra åren.
Mannen bakom 40-åriga doktrinen Paasikivilinjen.
Snubblade kring den yttersta högern och halvfascistiska
Lapporörelsen.