Få kvinnor i läroböcker om historia

Publicerad 2015-01-15

Trots krav på jämställdhet i undervisningen glöms kvinnorna bort i historieböckerna.

– I stället skildrar man i ändlöshet krigens förlopp, säger Ann-Sofie Ohlander, professor emeritus.

Dagens Nyheter har granskat fyra läroböcker i historia från de fyra största förlagen. Av de namngivna personerna i böckerna är bara 13 procent kvinnor. Dessutom minskar andelen i kapitlen om 1900-talet.

Ann-Sofie Ohlander, professor emeritus i historia, gjorde 2010 en liknande undersökning på uppdrag av regeringen. Även då var resultatet nedslående. Därefter skrevs det in i läroplanen att undervisningen ska vara jämställd.

– Jag är chockad och förvånad över att inget har hänt. Förlagen är konservativa och fortsätter att skriva på samma sätt, säger hon till TT.

För mycket krig

Bara i en av de granskade böckerna nämns Margaret Thatcher, Storbritanniens premiärminister under 21 år. I boken "Prio Historia", den del som är avsedd för elever i åttan, finns fler namngivna nazister än det finns namngivna kvinnor.

Förlagen lägger alldeles för stor vikt vid detaljer kring krigen, tycker Ann-Sofie Ohlander.

– Fascinationen vid krig gör att man inte ställer väsentliga historiska frågor. Ingen skriver om livet som pågick under tiden. Under 30-åriga kriget skötte kvinnor hela Sveriges jordbruk.

Ohlander påpekar också att det forskas mycket om kvinnors och barns historia. Men förlagen tar inte till sig den kunskap som finns, anser hon.

"Är knepigt"

De förlag som DN har pratat med är självkritiska.

– Målsättningen är att göra det så jämt fördelat det bara går. Men det är knepigt och i historieböckerna måste man sovra bort så mycket. Det blir standardhistorian som är kvar och den innehåller mest män, säger Libers ansvariga förläggare Thomas Johansson tilll tidningen.

Magnus Öljemark på Natur & Kultur säger att kvinnor ofta "faller bort".

– Ibland av hävd eller av tradition. Vi har tagit fram ett policydokument för att läromedlen ska lyfta fram fler perspektiv, men det går trögt, säger han till DN.

TT