Hur många barn till ska behöva dö?

NYHETER

Hur många barn ska behöva dö och lemlästas innan kriget i Gaza tar slut?

Både Israel och Hamas verkar ointresserade av att sluta strida.

Även när dödandet upphör har kriget inte löst några av konfliktens huvudproblem.

Under Gazakriget 2008-2009 var trycket enormt på Israel från omvärlden att upphöra med övervåldet. Den här gången är världen mer ointresserad. Avtrubbade av ett hemskt krig i Syrien.

De flesta inser att Israel inte kan tolerera att hundra bomber om dagen landar bland civilbefolkningen utan att reagera. Raketer som når längre och längre in i landet.

Hamas och de övriga militanta palestinska gruppernas raketbeskjutning av civila är ren terrorism, även om antalet dödsfall är få.

Men vad ska man då kalla det när Israel bombar skolor och sjukhus i Gaza? Det är också kriminella handlingar som uttryckligen är förbjudna enligt de lagar som till och med existerar under krig. Även om Israel misstänker att Hamas gömmer vapen vid en skola dit tusentals civila tagit sig tillflykt kan man inte bara bomba den och sätta upp döda civila under kolumnen "collateral damage".

Värsta fiende

Israels extrema militära överlägsenhet är både dess välsignelse och värsta fiende.

Kapaciteten gör att man kan försvara sig mot alla angrepp. Men nu, som många gånger tidigare, gör man det med ett oproportionerligt våld. Hittills har mer än 1 800 palestinier dödats, varav tre fjärdedelar civila enligt FN. Mot det står 60 döda israeler, de flesta soldater.

Krigets nakna matematik.

Israels mål är att förstöra så mycket av Hamas tunnlar och övriga infrastruktur som det går innan omvärlden helt enkelt inte tolererar fler döda barn.

Israel verkar fortfarande tro att om de bara visar hur förödande deras bomber är så ska palestinierna till slut inse att de är chanslösa och låta Israel vara i fred.

En taktik som inte fungerat förr och inte kommer att göra det den här gången heller.

Hamas strategi är att de tjänar på Israels attacker. Ju fler palestinska barn som dödas desto mer växer hatet bland palestinier mot Israel och desto fler ansluter sig till Hamas kamp.

Sjuk logik

Den sjuka logiken är att Hamas går stärkt ur kriget hur det än slutar.

De senaste väpnade striderna har pågått i snart en månad. Det är ovanligt länge.

Men egentligen är det ett krig som pågått sedan Hamas tog makten i Gaza 2006, året efter att Israel lämnat tillbaka enklaven i palestiniernas händer.

Eller sedan 1967 då Israel attackerades av sina arabiska grannar och svarade med att ockupera Västbanken och Gaza.

Eller om man så vill sedan 1948 då den judiska staten grundades på mark där det redan bodde hundratusentals palestinier.

Även denna gång kommer striderna att ta slut men utan att grundfrågan om hur de två folken ska leva sida vid sida är ett enda myrsteg närmare en lösning.

Medskyldig

Hamas vill utplåna Israel. Hur ska man kunna förhandla fram ett fredsavtal med någon som vill blåsa bort motståndaren från jordens yta?

Israel å sin sida verkar inte beredda att göra de eftergifter som krävs för att sluta en varaktig fred med de moderata palestinierna på Västbanken.

Konflikten är ett moment 22 utan slut.

När vapnen tystnar så markerar det bara en ny fas av tillfälligt eld upphör. Hamas kommer så fort som möjligt att försöka bygga nya tunnlar och förnya sitt förråd av raketer med ännu längre räckvidd.

I Israel pratar ledande politiker redan om att bygga en underjordisk betongmur runt hela Gaza som ska hindra militanta palestinier från att kunna ta sig in i Israel.

Oändligt många barn till kommer att dö och lemlästas i denna till synes olösliga konflikt.

Det är Israels vapen som dödar barnen i Gaza men Hamas är medskyldiga.