S vill ha Quick-kommission

NYHETER

Thomas Quick är på allas läppar igen.

Nu vill Socialdemokraterna se en oberoende kommission som granskar hanteringen av det uppmärksammade fallet.

– Det är uppenbart att det begåtts fel, säger Morgan Johansson, ordförande i justitieutskottet (S).

Foto: Morgan Johansson

Socialdemokraterna kräver att regeringen tillsätter en oberoende kommission rörande fallet Thomas Quick. Det berättar Morgan Johansson (S), är ordförande i justitieutskottet, i dag.

– Jag ställer mig bakom kravet på en kommission. Det är så pass allvarliga saker som kommit fram, säger han.

I dag publicerades ett uppmärksammat inlägg på DN Debatt där f.d justitiekanslern Göran Lambertz skriver att det i åtminstone två mordfall finns övertygande bevis mot Quick, som i dag heter Sture Bergwall.

Hittills har han friats från tre av de åtta mord som han dömts för. Lambertz säger också att han välkomnar en granskning.

Enligt Morgan Johansson måste det redas ut vad som gått snett.

– Det är uppenbart att det begåtts fel. Man måste titta på om det handlar om enskilda befattningshavare, förhörsledare, åklagare som gjort fel. Eller om det också finns ett större systemfel inbyggt.

S-politikern, som nu uppmanar regeringen att tillsätta en oberoende granskning, menar att det handlar om förtroendet för det svenska rättsväsendet.

– Här verkar det som att man har dömt Quick för ett antal mord som han förmodligen inte har begått. En konsekvens av det är att vi har ett antal gärningsmän som fått gå fria trots att de begått fruktansvärda handlingar. Sedan har vi den dubbla mardrömmen för de anhöriga, säger Johansson.

Även Johan Linander (C), vice ordförande i justitieutskottet, välkomnar att frågan utreds. Men han vill invänta den juridiska process som nu pågår.

– Jag tycker att vi ska vänta tills de insända resningsansökningarna är färdiga så att vi har helhetsbilden. Sedan är jag positiv till ett helhetsgrepp som tittar från alla håll. Om en man har dömts för mord som han antagligen inte har begått så det är klart att fel har begåtts. Hela rättsväsendet med polis och åklagare men också domstolar och rättspsykiatri bör ta lärdom av man gjort så att det inte kan hända igen, säger han.

Även Johan Pehrson (FP), som var justitieutskottets ordförande mellan 2002-2006, tycker att det finns grund för någon form av ytterligare granskning.

– Ett så exceptionellt och tragiskt fall som det här kräver det, säger Pehrson, som i dag är FP:s gruppledare i riksdagen.

Men precis som Linander vill han invänta de resningsansökningar som nu behandlas.

– Så länge rättsprocesserna pågår - det är fortfarande ett par fall som prövas - så ska man vara försiktig att uttala sig. Men man kan åtminstone vara så rak och säga att detta visar på att det är förvånansvärt att något sådant här kan ske. Men jag tycker inte att det finns någon anledning att tro att det här är något som förekommer i någon större omfattning i vårt rättsväsende.

Nu kommer Pehrson lyfta frågan internt i regeringen.

Justitieminister Beatrice Ask säger att hon är allvarligt bekymrad över ärendet.

– Det finns många frågor som måste hanteras. En person har varit dömd för allvarliga brott som man sedan finner att vederbörande inte kan vara skyldig till. Det innebär dessutom att vi har ett antal allvarliga brott där skyldiga gått fria. Sedan är det hela frågeställningen hur rättsväsendet kunnat hamna i de här besluten, säger hon till TT.

Enligt Beatrice Ask har fallet diskuterats ett par veckor på justitiedepartementet. Men ministern vill avvakta de resningsansökningar som finns innan hon går vidare med om fallet Quick ska granskas en en kommission eller ej.

– Innan den rättsliga processen är helt klar kommer jag inte att sätta ned foten på vilket sätt frågan ska utredas, säger hon till TT.