Varnar för sektskolan

Publicerad:

NYHETER

• Förre rektorn: Flickornas situation tragisk • Kräver att kristna friskolan ska stängas

Lämnar in anmälan John Blomster var tidigare rektor på Laboraskolan. Han är kritisk mot sin tidigare arbetsplats. I en anmälan till Skolinspektionen skriver Blomster: ”Inga barn och framförallt flickor skall behandlas på det sätt som sker i skolan där man medvetet, planmässigt och organiserat bryter mot skollag om allsidighet och saklighet”.
Foto: MATS STRAND
Lämnar in anmälan John Blomster var tidigare rektor på Laboraskolan. Han är kritisk mot sin tidigare arbetsplats. I en anmälan till Skolinspektionen skriver Blomster: ”Inga barn och framförallt flickor skall behandlas på det sätt som sker i skolan där man medvetet, planmässigt och organiserat bryter mot skollag om allsidighet och saklighet”.

Den slutna ­kyrkans friskola censurerar internet och river ut olämpliga sidor ur barnens böcker.

Flickorna tvingas bära särskilda kläder och eleverna isoleras.

Det hävdar fyra före detta medarbetare på Laboraskolan – och kräver att skolan stängs.

Foto: ANDERS ANDERSSON
Godkändes till sist Frikyrkosekten Plymouthbröderna öppnade Laboraskolan i halländska Långaryd 2007 efter att Skolverket sagt nej två gånger. Efter överklagan i länsrätten godkändes skolan.

2007 startade den internationella frikyrkosekten Plymouthbröderna en friskola i halländska Långaryd, Laboraskolan. Enligt lärare kom en order från sektens överhuvud i Australien att starta skolan.

Det förnekas bestämt av skolans ledning. Men samtidigt med den svenska skolan startades ett hundratal liknande skolor runt om i världen.

Skolverket sa nej två gånger. Men trots att ­Plymouthbröderna är en av världens mest slutna kristna kyrkor godkändes den till slut efter överklagan i länsrätten.

Alla lärare har slutat

Laboraskolan tvingades dock följa läroplanen och anställa behöriga lärare, som vilken annan skola som helst.

Sedan starten har Skol­inspektionen vid två gånger påpekat att Laboraskolan inte har någon jämställdhetsplan, inte följer läro­planen och att barnens föräldrar har ett extremt stort inflytande över undervisningen. Båda gångerna har skolan visat att den bättrat sig och ärendena har avskrivits.

Men i dag har alla lärare som var med och startade skolan slutat och det finns inga behöriga gymnasie­lärare kvar.

Nu hävdar tre före detta lärare och skolans förre rektor att skolledningen medvetet ljugit och fört Skol­inspektionen bakom ljuset. De är mycket kritiska mot skolan.

’Bryter mot skollagen’

Barnen har varken tillgång till internet eller fri ­litteratur. Sektmedlemmar leder undervisningen. Ojämställdhet mellan flickor och pojkar är extrem och barnen hålls isolerade från omvärlden.

Enligt lärarna har skolan varje gång den kritiserats påstått att problemen är ­åtgärdade trots att de inte är det.

”Inga barn och framförallt flickor skall behandlas på det sätt som sker i skolan där man medvetet, planmässigt och organiserat bryter mot skollag om all­sidighet och saklighet”, skriver förre rektorn John Blomster i en anmälan som ska lämnas in till Skolinspektionen.

Där beskrivs hur barnen indoktrineras i sektens världsbild:

All internettrafik går via sektens servrar i England och är hårt filtrerad. Det censurerade internet kallas för ”White list”. Eleverna får inte besöka riksdagens hemsida. Att använda internet utanför skolan är förbjudet.

Filmer som visas i skolan skickas till England för censur. En film som visade ett par i sovrummet stoppades och rektorn fick inte ­visa Mr Bean för barnen.

Skollitteraturen är censurerad av föräldrarna, två vuxna sektmedlemmar som kallas ”bibliotekarier”. Vilhelm Mobergs Utvandrarna är bara tillåten i kortad, omskriven version. Jonas Gardells, Denise Rudbergs och Mats Wahls böcker är förbjudna. I Jan Guillous Arn-böcker är olämpliga sidor utrivna.

Flickor tvingas idrotta i en speciell dräkt eftersom de inte får bära byxor. Kvinnliga lärare får inte ha byxor.

Vuxna sektmedlemmar följer alltid med barnen på studiebesök för att över­vaka. Listan på förbjudna studiebesök är lång. Kyrkor är inte tillåtna, inte heller ungdomsmottagningar ­eller platser där de riskerar att träffa andra ungdomar.

Äldre sektmedlemmar leder delar av under­visningen, trots att de inte är behöriga.

Många vuxna i sekten missbrukar alkohol och ­tabletter. Även barnen får dricka. Tre pojkar var en gång så bakfulla att de inte kunde genomföra ett nationellt prov. Skolsköterskan avskedades när hon försökte ta i problemen med alkohol, skriver John Blomster i sin anmälan till Skolinspektionen.

Hindras från att jobba

Efter att ha jobbat nära sekten i fyra år är han mycket orolig för barnens ­psykiska hälsa, särskilt flickornas: ”Vi som arbetade på skolan upplevde flickornas situation som oerhört ­tragisk”, skriver Blomster i ett mejl.

Flickorna hindras både från att utbilda sig vidare och att skaffa riktiga jobb. Det viktigaste är att de är ”pure” den dag de ska giftas bort med andra sektmedlemmar.

Medlemmarna, som finns i tiotalet länder, ­skaffar b­ara barn med varandra. Enligt John Blomster är i princip samtliga elever i Labora­skolan ­kusiner.

Publicerad: