Tolgfors vägrade svara på frågor om ”beskyddandet”

Presskonferensen inleddes med löften om att alla skulle få svar på sina frågor.

Men när Aftonbladet frågade om mörkläggningen av mötet 2008 avbröts intervjun:

– Vi kommer inte vidare med det här nu, sa Tolgfors pressekreterare Mikael Östlund.

Aftonbladet avslöjande i går att ett möte i maj 2008 skulle ha mörklagts för att ”skydda ministern”.

Sedan uppgifterna presenterades för Sten Tolgfors pressekreterare i måndags kväll har Tolgfors gjort sig onåbar – fram till dagens presskonferens, där han tillsammans med statsminister Fredrik Reinfeldt aviserade sin avgång.

Inför presskonferensen på Rosenbad i Stockholm där ett stort pressuppbåd samlats, utlovades att alla närvarande journalister skulle få möjlighet att ställa sina frågor under enskilda intervjuer.

Men när Aftonbladet ställer frågor om mötet och att Tolgfors ska ha skyddats, bryter Tolgfors pressekreterare in.

Vi har ju fått uppgifter om att en tjänsteman från departementet sagt att du ska skyddas i relation till Saudiarabienaffären. Vad säger du om det?

– Jag säger så här att gå tillbaka och läs ur det protokoll från den pressträff jag hade här den 9 mars.

Jag har gjort det.

– Då redovisade jag de både de möten ni hänvisade till och att de fanns dokument till de mötena och också innehåll i de mötena och att dokumenten finns i akten på försvarsdepartementet. Det är min enda kommentar till det.

Men enligt offentlighetsprincipen ska ju en handling som skickas från en myndighet till en annan diarieföras på båda ställena, men den här handlingen finns inte diarieförd på FOI. Enligt våra uppgifter krävdes handlingen in från departementet.

– Jag har ingen anledning att förhålla mig till hur departementet registrerar dokument. Jag berättar att på Försvarsdepartementet så finns de här dokumenten i akten och jag har här tämligen utförligt redogjort för mötena.

Hur ser du på ditt ansvar i Saudiaffären och kring bildandet av bolaget SSTI?

– Det har jag redogjort för under pressmötet här den 9 mars

Det finns de som säger att du skjuter ansvaret nedåt i hierarkin. Hur kommenterar du det?

– Du står ju själv och pratar om en enskild handläggare. Nu finns en förundersökning där hanteringen av frågorna kommer att utredas.

Här bryter pressekreterare Mikael Östlund in:

– Vi kommer inte vidare i det här, Lisa.

Men jag har mer generella frågor, kan jag ta dem? Vid vilken tidpunkt beslöt du dig för att avgå som minister?

– Det diskuterade jag med statsminister Fredrik Reinfeldt redan i oktober.

Men du har nämnt att det mediala uppmärksamheten kring Saudiarabienaffären har förkortat processen.

– Ja det har den gjort. Det har påverkat tajmingen. Jag har stor respekt för ert yrke. I mitt yrke har jag vetat att det kommer ett stort medietryck, det har det gjort ibland mellan åren. I förra veckan kände jag att min gräns var nådd. Och känner man det ska man inte vara kvar.

Du nämnde tidigare under presskonferensen: att jobba inom försvarsmakten innebär att stå med "ena benet i det ljusa", med insatser för fred och miljö, och "ena benet i det mörka", med katastrofer och krig.

Var placerar du Sveriges vapenhandel med Saudiarabien – i det ljusa eller i det mörka?

– Den frågan kommenterar jag inte, säger Sten Tolgfors innan pressekreterare Mikael Östlund avbryter intervjun.

Publisert: