Allt fler slår sina barn

avJohan Arkert

NYHETER

Undersökning: 2 av 10 tycker att det är okej att ruska om

Antalet polisanmälningar om att barn misshandlas har ökat kraftigt.

Det rapporterar både Brottsförebyggande rådet och Karlstad Universitet.

– En av anledningarna som vi tror är betydelsefull är vad vi skulle kunna kalla vardagslivets vanmakt, säger Staffan Jansson, barnläkare vid Karlstads universitet till ekot.

År 2000 blev ett barn av hundra slaget. 2006 var siffran fördubblad. Det visar en enkätundersökning bland 2 000 föräldrar gjord av Karlstad universitet.

– Vi ser det nog ändå som ett varningstecken. Det är en statistiskt signifikant siffra, vi frågar ju så många, säger Staffan Jansson, barnläkare och proffessor i folkhälsovetenskap.

Okej att ruska om

Än mer dramatisk är förändringen av antalet föräldrar som anser att det är okej att ruska om sitt barn.

Tjugo av hundra föräldrar tycker inte det är fel att ruska om, hugga tag i eller knuffa till sina barn, rapporterar Ekot.

Attitydförändringen gäller även välutbildade föräldrar enligt undersökningen.

– En av anledningarna som vi tror är betydelsefull är vad vi skulle kunna kalla vardagslivets vanmakt. De känner stora krav på sig, i arbetslivet och karriären, och de ska vara goda föräldrar samtidigt, säger Staffan Jansson till ekot.

Vanligare med våld mot spädbarn

Förändringen är som störst bland föräldrar till spädbarn. Statistik som tagits fram tillsammans med Räddningsverket visar att problemen med skadade barn vid akutmottagningar är störst bland de yngsta.

Enligt Staffan Jansson har inläggningar av barnskador minskat i nästan alla åldersgrupper – men inte i spädbarnsåldern.