”Politiker – kom överens för vår skull”

Eleverna på Vivallaskolan i Örebro kräver enighet om skolpolitiken

Vivallaskolans klass 9E i Örebro kräver nu att politikerna tar sitt ansvar och enas om en gemensam långsiktig skolpolitik.
Vivallaskolans klass 9E i Örebro kräver nu att politikerna tar sitt ansvar och enas om en gemensam långsiktig skolpolitik.

Sluta bråka om skolan och kom överens - för vår skull.

Det kräver eleverna i klass 9E på Vivallaskolan i Örebro.

– Det handlar om vår framtid, säger Abdi Mohammed, 15.

Nu uppmanar han och de andra i klassen att elever över hela Sverige ska göra samma sak - kräva enighet av de som bestämmer.

”Skolan spelar en avgörande roll för varje barns möjligheter i livet”, sa Fredrik Reinfeldt när han läste upp regeringsförklaringen 2006.

Vem håller inte med?

”Kvalitet och likvärdighet ska gälla i skolan”, sa Göran Persson när han läste upp regeringsförklaringen ett år tidigare.

Vem håller inte med?

Skolpolitiken handlar om framtiden. Om alla som ska leva och arbeta i Sverige. Ändå är skolan en av svensk politiks största stridsfrågor.

– Just nu är skoldebatten ett politiskt slagfält, säger Eva-Lis Preisz, ordförande i Lärarförbundet.

– Aldrig har skoldebatten varit mer partipolitiskt färgad än i dag.

Nytt betygssystem

Och det är nu det händer.

Ett nytt betygssystem ska införas. Regeringens förslag är ute på remiss.

En ny skollag ska sjösättas med nya ordningsregler och mer makt till läraren. Regeringen filar på detaljerna.

En ny skolplan ska lanseras med nya bestämmelser om nationella prov, tidigare och i fler ämnen. I höst kommer regeringens förslag.

Gymnasieskolan ska förändras. Förslagen är ute på remiss.

Stora förändringar som ska genomföras snart. Men utan politisk enighet kan reformer i dag rivas upp i morgon. Förlorare: Eleverna och deras lärare.

– Vi har vädjat till regering och opposition: Sätt er ner och kom överens. Släpp den politiska prestigen, för elevernas skull, säger Eva-Lis Preisz.

– Vill man satsa på kvalitet så är det inte politiskt käbbel som är svaret.

Och nu reagerar eleverna själva.

Börja om från början

Abdi Mohammed, Andjelika Kostuma och de andra i klass 9E lämnar snart Vivallaskolan i Örebro. Efter snart tre högstadieår vet de äntligen vad som krävs för ett VG, för ett MVG. Då införs ett nytt system.

– Det är förvirrande. Det är som om man måste börja om från början, säger Abdi.

De kräver att politikerna enas om en långsiktig lösning.

– Man står ju egentligen på samma sida. Alla kämpar mot samma mål. De borde kunna bestämma sig, säger Andjelika.

– Skolan och sjukvården måste alltid vara gemensamt för alla politiker, säger Abdi.

– De borde tänka: Hur kan jag på bästa sätt bidra till folket? De borde ibland kunna acceptera att den förra regeringen faktiskt har gjort något bra. Det hör man aldrig. Man måste kunna erkänna att andra har gjort något bra.

Ryckigheten skadar

De får medhåll av Eva-Lis Preisz.

– Ryckigheten i skolpolitiken skadar. Skolan omfattar så många elever och lärare att drastiska förändringar får effekter på lång sikt. Det är som att ändra i trafikreglerna, från vänster- till högertrafik. Man ändrar inte i pensionssystemet eller i energipolitiken vart fjärde år. Samma sak borde gälla för skolan.

Nu finns chansen. Oppositionen har vädjat till regeringen om gemensamma samtal. Utbildningsminister Jan Björklund har dröjt med svaret.

Den här veckan kräver eleverna på Vivallaskolan i Örebro att båda parter enas.

– Det handlar om vår framtid, säger Abdi Mohammed, 15.

Så här ENIGA är de - egentligen

Det politiska tonläget är högt. Men en genomgång av några viktiga förslag visar att regeringen och det största oppositionspartiet socialdemokraterna egentligen är ganska överens om framtidens skola.

Nytt betygssystem

Regeringen: Sexgradig betygsskala från F till A, där F är icke godkänt och streck finns om betygsgrund saknas. Ska införas i både grund- och gymnasieskola.

Socialdemokraterna: Väntar på att regeringen bjuder in till diskussion. Säger inte definitivt nej till förslaget.

Tidigare betyg

Regeringen: Vill införa betyg i sexan och skriftliga omdömen som får likna betyg redan i första klass.

Socialdemokraterna: Man öppnar för betyg tidigare än i årskurs åtta, men säger definitivt nej till betyg för sjuåringar.

Nationella prov

Regeringen: Nationella prov i svenska och matte i årskurs tre och i svenska, engelska och matte i årskurs fem och nio. I nian ska även nationella prov i fysik, kemi och biologi införas.

Socialdemokraterna: Vill ha nationella prov i trean, sexan och nian. Har även öppnat för prov i fler ämnen.

Ny gymnasieskola

Regeringen: Vill bland annat införa gymnasieexamen och en lärlingsutbildning. De som går yrkesinriktade program ska inte automatiskt få högskolebehörighet, som i dag.

Socialdemokraterna: Är med på det mesta men kritiska till förslaget om borttagen högskolebehörighet. Kräver uppgörelse över block- och partigränser.

Hårdare tag

Regeringen: Lärare ska kunna stänga av störande elever och tillämpa kvarsittning. Notoriska skolkare ska kunna hämtas med polis.

Socialdemokraterna: Säger nej till avstängning och kvarsittning. Är emot polishämtning men kan tänka sig någon form av tvång i extrema fall.

Publisert: