Hot och våld mot lärare allt vanligare

NYHETER

”En elev hotade att döda mig”

Våld och trakasserier mot lärare är vanliga, visar en undersökning som Lärarnas riksförbund låtit göra.

Nästan en av tjugo lärare, 4,8 procent, utsätts för fysiskt våld med koppling till sitt yrke.

Sex procent har utsatts för hot om våld och 12,7 procent vittnar om andra trakasserier, enligt enkätsvaren från 1483 lärare.

Närmare hälften, 45 procent, av de tillfrågade anser att förekomsten av hot, våld och andra trakasserier i skolan har ökat.

”Oacceptabel situation”

Resultatet visar att arbetssituationen är oacceptabel för enskilda lärare, skriver Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas riksförbund, på Dagens Nyheters debattsida.

Hon pekar på att enbart en bråkdel av händelserna anmäls till polis eller Arbetsmiljöverket. Hon kräver att skolledningarna gör polisanmälningar när lärare utsätts för våld och hot. Lärarna måste garanteras en säker arbetsplats, skriver hon.

Bråkdel polisanmäls

Enbart en bråkdel av de händelser som inträffar polisanmäls eller anmäls till Arbetsmiljöverket. Allt för många av de drabbade lärarna bedömer att de skulle ha behövt mer adekvat hjälp och stöd av arbetsgivaren. Situationen är i alla avseenden oacceptabel.

Bland de fall som anmälts till Arbetsmiljöverket lyfter Metta Fjelkner särskilt fram tre.

”Spikar i däcken”

"En elev kom utan förvarning emot mig i korridoren och slog till mig med en trädgren."

"En elev hotade att döda mig om jag inte satte betyget MVG."

"När jag stoppat mopedåkning på skolgården fick jag spikar i mina bildäck."