36 mest märkliga rapporter

Hundratals rapporter om sällsamma syner kommer in till Riksföreningen UFO Sverige varje år. Där bedömer man att var tionde är intressant och inte omedelbart möjlig att förklara. Här är några av de berättelser kommit in till föreningen de senaste åren.

Läs de senaste 36 mest märkliga oförklarade rapporterna om ufon i Sverige

Datum: 20061228

Ungefärlig tid: 23 tiden

Plats: Nylundsgatan, Filipstad, Värmland

Väderstreck: Öst

Händelse:

ÄMNEN I ARTIKELN

Ufo-mysterierna – Bara i Plus

Ufo