Nyheter

”Oerhört viktigt att betala”

Av: 

David Nannini Nilsson

NYHETER

Radiotjänsts vd Anna Pettersson om licensskolket

8 av 30 tv-profiler som Svenska dagbladet granskat betalar inte tv-licens.

Anna Pettersson, vd för Radiotjänst, säger att det är viktigt att betala avgiften.

– Jag tror att det är oerhört viktigt att alla som har tv betalar tv-avgift, säger hon.

Anna Pettersson, vd för Radiotjänst.
Anna Pettersson, vd för Radiotjänst.

Svenska dagbladet har granskat 30 tv-kändisar som förekommer i program på Svt, Tv4, Tv3 och Kanal 5.

Åtta av dem betalade inte tv-avgift. En av de åtta, tv-kocken Leila Lindholm, uppger att hon inte har någon tv.

Radiotjänsts vd Anna Pettersson vill inte uttala sig i det enskilda fallet, men säger att det är viktigt att betala tv-licensen om man har tv.

– Vår grundpolicy är att alla som har tv ska betala tv-avgift. Vi välkomnar alla nyanmälningar som kommer, säger hon.

Vad händer om man inte betalar?

– Man får betala tv-avgift retroaktivt för den period man haft tv. Det kan också bli aktuellt med polisanmälning.

När blir man polisanmäld?

– Om vi ertappar någon som har tv men inte vill betala kan polisanmälan komma i fråga. Men man får alltid titta på de enskilda fallen. Vår grundpolicy är att vi välkomnar alla nya anmälningar om tv-innehav som vi får.

Efter valet 2006 polisanmäldes tre ministrar, Maria Borelius, Cecilia Stegö Chiló och Tobias Billström, av Radiotjänst efter att det avslöjats att de inte betalat tv-avgift.

De fick sedan ett så kallat strafföreläggande och tvingades betala 900 kronor i böter, uppger Anna Pettersson.

Så säger lagen:

2 a § Den som innehar en TV-mottagare skall betala TV-avgift till Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag (RIKAB).

8 § Den som blir innehavare av en TV-mottagare och som är avgiftsskyldig för innehavet, skall senast 15 dagar därefter anmäla innehavet till RIKAB.

Yrkesmässig överlåtelse eller uthyrning i detaljhandeln av TV-mottagare skall anmälas av överlåtaren respektive uthyraren till RIKAB före utgången av kalendermånaden närmast efter överlåtelsen eller uthyrningen. Anmälan skall innehålla de uppgifter som behövs för att fastställa avgiftsskyldigheten.

Den som förvärvar eller hyr en TV-mottagare av någon enligt andra stycket eller av den som företräder honom eller henne är skyldig att på begäran lämna överlåtaren eller upplåtaren de uppgifter som överlåtaren eller upplåtaren behöver för att fullgöra sin anmälningsskyldighet.

22 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1. underlåter att fullgöra sin anmälningsskyldighet enligt 8 § första eller andra stycket,

2. lämnar ofullständiga eller oriktiga uppgifter i en anmälan som avses i 8 § andra stycket, eller

3. lämnar oriktiga uppgifter vid fullgörandet av den uppgiftsskyldighet som avses i 8 § tredje stycket.

Vad som sägs i första stycket 2 och 3 gäller inte om gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

Ur Lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst.

ANNONS

Ellos STORA sommarrea är igång! Upp till 30% på dyraste varan!

Extern länk från Ellos

Till kampanjen!

Publisert: