S splittrat om M:s invandrarkontrakt

Moderaterna vill att den som invandrar till Sverige ska skriva på ett kontrakt om svenska lagar och värderingar. Att bryta mot den individuella delen av kontraktet kan påverka bidrag. Förslaget splittrar socialdemokraterna.

TT: Vilka osvenska värderingar är det moderaterna vill komma åt, partisekreterare Per Schlingmann?

– Det ena är när individ står mot familj. Där är jämställdhetsdimensionen central. Vi vet många kulturer fortfarande betraktar mannen som den naturliga familjesförsörjaren medan kvinnan anses ska ha andra uppgifter. Vi vill tydligt markera att Sverige är ett samhälle där det är viktigt med hög kvinnlig förvärsvsfrekvens.

– Det andra är mellan generationerna. Killar och tjejer som är myndiga ska ha rätt att göra sina egna livsval. Där har vi hedersproblematiken.

Arbeta viktigt

Moderatförslaget är utmejslat av en arbetsgrupp inför partiets framtidskonvent nästa helg. Det omfattar dels ett individuellt avtal som staten ingår med den nyanlände, dels en allmän del som definierar rättigheter och skyldigheter här i landet. Den svenska arbetslinjen måste betonas, påpekar Per Schlingmann.

– Det är viktigt när människor från olika kulturer samlas i samma land, att vi är väldigt tydliga med vad som gäller i Sverige, sade han till Sveriges Radios Ekot på söndagen.

Huvudsyftet är att informera den nyanlände om vad som gäller. Men asylrätten påverkas inte även om en person vägrar att skriva under kontraktet. Däremot föreslås bidragssystemet kunna användas som sanktionsmöjlighet mot den som inte följer kraven.

Mycket är oklart än, till exempel vem som ska avgöra om en person lever efter svenska värderingar eller inte.

Splittrat s

Veronica Palm, socialdemokraternas talesman i flyktingfrågor, finner förslaget ogenomtänkt:

– Om man vill ha ökad integration och att alla ska ha lika förutsättningar så måste man också ge lika förutsättningar och behandla alla lika.

Riksdagsman Luciano Astudillo (s) går emot sin partikamrat och hoppas på en bred uppslutning om kontrakten. Han menar att förslaget är mycket likt det som s lade 2006 om etableringskontrakt för nyanlända.

– Att tydliggöra vilka förväntningar man har på människor och vilka förväntningar de kan ha på samhället är något bra.

Till skillnad från Luciano Astudillo sågar vänsterpartiet förslaget. Kalle Larsson, talesman i flyktingfrågor:

– När man lyssnar på innehållet i vilka värderingar som är dåliga, till exempel att mannen har en starkare ställning än kvinnan, så är det första som Schlingmann kan göra att be Göran Hägglund och andra familjefundamentalister i kd att skriva på kontraktet.

Talespersoner för övriga allianspartier kom på söndagen med invändningar från olika utgångspunkter mot det moderata förslaget.

TT

Publisert: