Irak frågade Sverige om mjältbrand

NYHETER

Oklart varför ambassaden skickade en skriftlig förfrågan

STOCKHOLM

Irak ställde i höstas frågor till Sverige om mjältbrand. Syftet med förfrågan är oklart. Något svar har Sverige inte lämnat.

I oktober skickade Iraks ambassad i Stockholm en not, en diplomatisk skrivelse, till utrikesdepartementet (UD), skriver Wall Street Journal i en ledare. Enligt den amerikanska tidningen undrade Irak om Sverige kunde bidra med lämpliga metoder för att på ett tidigt stadium upptäcka mjältbrand.

  Frågorna gällde också skyddsmetoder mot mjältbrand samt metoder, procedurer och utrustning för sanering av mjältbrand.

  I samma veva ställde Irak liknande frågor till Finland, Japan och andra länder.

Arkiverades

  Iraks förfrågan gick på lördagen inte att få ut från det arkiv på UD där den förvaras. Jan Janonius på UD:s presstjänst talade med berörda tjänstemän på den enhet som har ärendet, men kunde inte kommentera syftet med förfrågan.

  - Vi har inte tagit beslut att inte besvara förfrågan, utan den är inte besvarad. Det är en viss skillnad, säger han till TT.

  Jan Janonius kunde inte heller berätta på vilken nivå, tjänstemanna- eller politisk, den irakiska förfrågan handläggs inom UD.

  I Finland säger chefen för utrikesministeriets politiska avdelning, Markus Lyra, att det verkade ha funnits propagandistiska avsikter bakom irakiernas begäran om information, uppger nyhetsbyrån FNB. I stället varskodde Finland FN:s vapeninspektörer i Unmovic.

  Inte heller Finland har svarat Irak.

Spekulationer

  Rubriken till ledaren i Wall Street Journal lyder "Saddam och nästa 11.9". Skribenten frågar sig vad Irak kan ha haft för avsikt med denna förfrågan: Försökte han (Saddam Hussein) sända oss en varning att han kan och kommer att använda det (mjältbrandssbakterier) mot oss? Eller ville han veta mer om hur hans egna trupper ska skyddas om han använder det mot amerikanska styrkor?

Lars Pedersen/TT