Sopsortering ett miljöhot

NYHETER

Att bränna soporna är billigare - och bättre

1 av 2 | Foto: ONÖDIGT ARBETE Att slarva med sopsorteringen är ingen dödssynd. En ny undersökning visar att det inte ger de miljövinster man tidigare trott. Dessutom är det dyrt att samla ihop skräpet.

Slarvat med sopsorteringen?

Helt ok. Nu döms den ut . Förbränning är bättre.

Men miljöpartiets Maria Wetterstrand är kritisk:

- Vi vet att förbränning skapar dioxin, säger språkröret.

Precis när svenska folket lydigt lärt sig att sortera sina sopor kommer dråpslaget. Att sortera hushållssopor, glas och konserver, ger ingen miljövinst och är dessutom dyrt.

Fem företrädare för renhållning som varit med och förespråkat sopsorteringen under det senaste decenniet har bytt sida.

- Jag trodde det var lönsamt och bra men vi måste följa utvecklingen, säger Valfrid Paulsson, Naturvårdsverkets tidigare chef, till Aftonbladet.

På DN debatt i dag redovisar han tillsammans med företrädare för "Håll Sverige Rent", Sellbergs, Ragnsells och renhållningsföretaget Sörab, sina slutsatser kring sopsortering.

Små effekter

I vissa delar stöder de sina åsikter på utredningar som gjorts kring regeringens proposition om framtida avfallshantering.

Den tydligaste slutsatsen är att den goda miljöeffekt som förts fram som ett argument för sorteringen, inte är så stor.

- Att bränna soporna för att utvinna energi är betydligt bättre från miljösynpunkt, även när det gäller plast, säger Valfrid Paulsson.

Olönsamt

Att samla in soporna är dessutom väldigt olönsamt, skriver de.

Men Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand är kritisk till slutsatserna:

- Det beror på vad man prioriterar i miljön. Vi vet sedan tidigare att förbränning skapar dioxin, som bli kvar i naturen, säger hon.

Hon tror att Naturskyddsföreningen kommer att ha synpunkter på den nya utredningen.

Valfrid Paulsson och de andra bakom utredningen skriver i debattartikeln att det inte finns någon skyldighet att sopsortera och att "det gör ont när man ser gamla människor pliktskyldigast komma släpande i snömodden med sina rullatorer lastade med förpackningar till återvinningsstationerna".

- Naturligtvis kan det ha haft ett pedagogiskt värde att folk samlade in, att folk var rädda om naturresurserna men resultatet måste ändå vara värt ansträngningen, säger Valfrid Paulsson.

Avfall som fortfarande bör sopsorteras är aluminiumburkar, tidningar, färger och kemikalier.

Annika Sohlander