Utan Blair inget krig

NYHETER

Slutspelet om krig och fred har inletts.

Krigsmotståndarna och Hans Blix försöker köpa tid – men USA vill tvinga fram slutsignalen.

Nyckelpersonen heter Tony Blair. Den sida han väljer vinner.

Vi fick se Hans Blix i vad som rimligen var hans slutföreställning. Nu tar andra över scenen.

Blix släppte fram svensken inom sig, ovillig att ta på sig rollen som den som avgör frågan om krig eller fred. Vi fick se en mycket försiktigare Blix än när han la fram sin första rapport för drygt två veckor sedan.

I motsats till den gången värderade Blix i går inte informationen han la fram utan lät säkerhetsrådets 15 medlemmar dra sina egna slutsatser.

Hur mottogs rapporten?

Den fördjupade sprickan i säkerhetsrådet. Spanien, Bulgarien, Storbritannien och USA tog fasta på Blix ord om bristerna i Iraks samarbete och krävde ett ultimatum. Övriga hävdade att vapeninspektionerna gett resultat och bör få fortsätta.

Vad händer nu?

Under helgen kommer FN-högkvarteret surra som en bikupa av diplomatisk aktivitet. USA vill tvinga fram ett snabbt avgörande.

Det finns ingen majoritet i säkerhetsrådet för en ny resolution som hotar Irak med krig. Avgörande för USA:s agerande är om Frankrike, Ryssland eller Kina är beredda att lägga in veto mot ett sånt förslag.

Av vad Frankrikes utrikesminister sa i går verkar ett franskt veto troligt.

Vad gör USA om de riskerar veto i FN?

I så fall återstår bara att sidsteppa FN. Bush har hela tiden sagt att han tänker kriga på egen hand om FN inte ställer sig bakom ett anfall. Då räknar Bush med stöd av länder som Storbritannien, Australien, Kanada, Spanien och Italien.

Hur säker kan han vara på Tony Blairs stöd?

Blair börjar vackla efter att hela tiden ha suttit i knäet på George W Bush. Senaste veckorna har han förordat en andra FN-resolution före en attack mot Irak.

Blair börjar inse att hans ensidiga stöd av USA kan kosta honom jobbet. Opinionen i hans hemland blir alltmer krigsfientlig. Bara drygt tio procent stöder ett krig som inte har FN:s godkännande. I dag får Blair en ny påminnelse när tiotusentals fredsdemonstranter drar genom Londons gator.

Vad händer om Blair ”hoppar av”?

Utan sin främste allierade vore det opinionsmässigt självmord av Bush att starta krig. Han skulle riskera att allvarligt skada sina chanser att bli omvald.

FN, Nato och EU är alla djupt splittrade. Vems är felet?

USA har uppträtt arrogant och visat en stor brist på tålamod. Bush har inte heller gjort några ansträngningar för att reparera sprickorna innan de vidgades till en vallgrav. Europa har låtit sig splittras utan att göra allvarligt menade försök att inta en gemensam ståndpunkt i Irak-frågan.

Avgörandet skjuts hela tiden framåt. När vet vi om det blir krig eller inte?

Det diplomatiska spelet är inne i sin slutfas. Bush pratar om ”veckor, inte månader”. Allt handlar om USA är berett att betala priset för att ”go it alone”.

Tiden rinner inte bara ut för Saddam.

Den rinner ut för Bush också.

Wolfgang Hansson