Sex av tio: Okej att sjukskriva sig utan att vara sjuk

Ny undersökning: Svenskarna kan tänka sig att fuska

Tycker du att det är okej att sjukskriva sig utan att vara sjuk?

Du är inte ensam - 60 procent av svenskarna håller med dig. Och moralen är inte högre bland cheferna.

Den anmärkningsvärda inställningen framgår i en Temoundersökning gjord på uppdrag av Svenskt näringsliv som presenteras på Göteborgs-Postens debattsida.

Undersökningen omfattar 817 anställda och 501 arbetsgivare i olika åldrar inom offentlig och privat sektor.

Hela 68 procent av de tillfrågade anser det är helt eller i stort sett rätt att sjukskriva sig för att ta hand om en anhörig.

Familjeproblem en anledning

Håller du dig hemma på grund av problem i familjen får du medhåll av 48 procent.

Att helt enkelt strunta i arbetet eftersom man inte trivs med det ger sympatinickar från 22 procent av svenskarna som deltog i undersökningen.

Fyra procent anser att tröttande fritidsaktiviteter är legitim anledning till sjukskrivning.

På frågan om det är rätt att sjukskriva sig i vissa situationer även om man egentligen inte är så sjuk att man inte kan arbeta svarade 60 procent ja.

De arbetsgivare och personalchefer som deltog i undersökningen hade i stort sett samma inställning som anställda.

TT-Aftonbladet