Därför krockade flygplanen

NYHETER

Flyglednings-chefen om kraschen i Tyskland

Höjdavståndet mellan flygplanen har halverats - samtidigt som flygtrafiken ökar med fem procent varje år.

- Det här påverkar inte säkerheten utan medför bara att flygtrafiken försenas, säger Kimmy Bäck, chef för flygledningen i Stockholm.

Flygkatastrofen ovanför södra Tyskland, där 71 personer omkom, inträffade i ett av världens hårdast trafikerade luftrum.

Trots mångdubbla säkerhetssystem inträffade det omöjliga – två flygplan kolliderade på 13 000 meters höjd.

En rad orsaker till olyckan har presenterats, bland annat flera tekniska brister i säkerhetssystemen.

Hur kan något sånt här hända?

- Hela systemet är uppbyggt på så sätt att man har filter på filter, eller buffert på buffert, för att hantera att det inte ska hända. Det är först när alla de här filtren passeras som något händer. Det är sällan eller aldrig en enskild orsak, säger Kimmy Bäck.

Avståndet mellan planen över Europa har minskat. Minsta tillåtna avstånd i höjd har halverats från 600 till 300 meter. Hur påverkar det flygsäkerheten?

- Att man gör luftrummet tajtare har egentligen ingen betydelse. När man gör sådana här förändringar i luftrummet så måste de godkännas av tillsynsmyndigheterna. Man måste göra en säkerhetsbedömning som visar att det är fullständigt säkert, att man inte sänker flygsäkerhetsnivån.

Men samtidigt ökar ju flygtrafiken med fem procent om året. Hur påverkar det flygsäkerheten?

- För att inte överbelasta sektorerna så försenar man trafiken istället. Det är därför man så ofta drabbas av förseningar. Flygsäkerhetsnivån är absolut, den kan man in te göra något åt. Istället så går man ner i kapacitet.

Är det här ett specifikt europeiskt problem?

- Det är trångt i luften i Europa. Efterfrågan är större än tillgången på luft. Det är samma problem i Östra USA.

Hur pass vanligt är det att man tar utrustning ur bruk?

- Det händer. Det finns ingen utrustning som kan vara igång ständigt, utan man stänger av den då och då för service och underhåll. Det finns krav på oss från myndigheterna vad vi ska ha för utrustning. Klarar vi inte det så drar vi ner på trafiken så vi kan hantera det på ett säkert sätt.

Orsakerna till olyckan

Flera förklaringar till flygkatastrofen i Tyskland har presenterats.

Här är några av de viktigaste.

Fredrik Rundkvist