Alzheimer kan hittas hos 20-åringar

NYHETER

MALMÖ

Amerikanska forskare har tagit fram en metod för att tidigt kunna fastställa om en person löper en genetisk risk att utveckla Alzheimers sjukdom, den vanligaste formen av demens.

De första symptomen för sjukdomen brukar inte visa sig förrän i 60-årsåldern. Men med en hjälp av en skiktröntgen, så kallad PET-röntgen, kan risken upptäckas redan i 20-årsåldern, enligt forskarna från Phoenix i delstaten Arizona.

Vid den pågående internationella Alzheimerkonferensen i Stockholm presenterar de på tisdag en vetenskaplig rapport om hur man kan diagnostisera Alzheimers med PET-kameror.

Metoden går ut på att med röntgen och kortlivade radioaktiva isotoper följa hur olika ämnen rör sig genom kroppen, och upptäcka sådan låg hjärnaktivitet som är kännetecknande för Alzheimerpatienter.

- Unga människor som riskerar att få Alzheimer har avvikelser i hjärnaktiviteten som går att upptäcka flera årtionden innan de börjar få problem med minne och tänkande, säger den amerikanske forskaren Eric Reiman till Sydsvenska Dagbladet.

Genom att mycket tidigt upptäcka risken för att utveckla Alzheimer kan läkarna sätta in förebyggande behandling - exempelvis särskilda kostföreskrifter eller mediciner - som kan försena eller i bästa fall stoppa utvecklingen av sjukdomen.

PET-tekniken utvecklades i början av 1970-talet i bland annat Sverige och USA. Ett särskilt PET-center startades i Uppsala 1991.

TT