3,8 miljarder till lärarreformer

Publicerad 2011-09-14

Lärarna ska få en bättre karriärstege att klättra på.

I dag presenterade regeringen ytterligare en satsning på lärarreformen.

– Den enskilt viktigaste faktorn för att höja kvaliteten i skolan är lärarna, säger utbildningsminister Jan Björklund (FP).

Under förmiddagen höll Fredrik Reinfeldt, Jan Björklund, Maud Olofsson och Göran Hägglund presskonferens på Värmdö gymnasium i Stockholm.

Regeringen presenterade en satsning på drygt 3 miljarder kronor till lärarreformer. Pengar som ska vara öronmärkta för satsningen.

”Kunna göra karriär”

– Vårt mål av flera år av reform på skolans område är att få bättre resultat. Att fler elever kommer ut med mer kunskaper i de svenska skolan, att färre hoppar av och att just den här specifika reformen vi presenterat i dag kan öka attraktionskraften när det gäller läraryrket, säger Fredrik Reinfeldt.

Bland annat avsätts pengar för en karriärutvecklingsreform inom yrket. Utvecklingsstegen ska skrivas in i skollagen och alla lärare inom grundskolan och gymnasieskolan ska kunna bli lektorer och huvudlärare i sitt ämne.

– Skickliga lärare ska kunna göra karriär, säger Jan Björklund.

På vilket sätt utvecklingsstegen ska utformas är inte klart, det ska en utredning ta fram.

Kommunnivå

880 miljoner kronor per år ska permanent på sikt öronmärkas för satsningen och fördelas mellan kommunerna som ett riktat statsbidrag.

– Vi har genom åren försökt öka fortbildningsmöjligheterna, kunna fördjupa sig i sina ämneskunskaper. Nu breddar vi det till att kunna få större kunskaper i andra ämnen man undervisar i än de som man kanske har legitimation inom och vi har också lyssnat på de som säger att den som forskar eller fördjupar sig väldigt mycket bör kunna se att den satsningen blir en karriärutveckling som möjligen också kan leda till en högre lön, säger Fredrik Reinfeldt.

Förutom att den nya reformen ska göra läraryrket mer attraktivt och är målet alltså att lärarlönerna ska höjas. Men regeringen påpekar att både lönerna och anställningsvillkor fortfarande kommer att vara en fråga på kommunnivå.

Mellan 2012 och 2015 satsar regeringen 1,4 miljarder kronor på att finansiera karriärsutvecklingen.

Erbjudas utbildning

Det så kallade Lärarlyftet II är en annan satsning i reformen. Lärare som har legitimation men saknar behörighet inom något ämne eller för en årskurs ska erbjudas utbildning för att få rätt behörighet. Prislappen för satsningen är drygt 1,5 miljarder kronor mellan 2012 och 2015.

Forskarskolor för lärare, satsning på yrkeslärarna, kompetensutveckling för förskolechefer och förskollärare är andra satsningar i reformen.

3,2 miljarder kronor av de totalt drygt 3,8 miljarder kronor som satsas på den nya lärareformen är nya satsningar.

– Vi presenterar den som en reform som måste komma ut under kommande år, samtidigt vill vi påpeka att det är ju inte så att vi nu gör våra första förändringar i skolans värld. Men det kommer att ta tid innan de reformer vi föreslagit får fullt genomslag, säger Fredrik Reinfeldt.

Välkomnas

Lärarnas Riksförbund välkomnar satsningen.

– Det är en seger för lärarkåren. Äntligen en unik satsning på lärare i grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Det är en satsning som ligger helt i linje med det Lärarnas Riksförbund har föreslagit, säger förbundets ordförande Metta Fjelkner.

Hon tror att reformen på sikt också kommer att leda till att lärarnas löner höjs.

– Man markerar att läraryrket är viktigt. Nu är det upp till kommunerna att jobba på att lönerna faktiskt höjs, säger Metta Fjelkner.

I slutet av september ska regeringens budget vara klar. Men det är redan klart att utrymmet för satsningar har minskat till följd av den ekonomiska krisen. Därför skjuter regeringen det planerade femte jobbskatteavdraget och den sänkta pensionärsskatten på framtiden. 

ANNONS