Sjukdomen drabbar mannens självkänsla. ”Skammen är väldigt stor”

1 av 3 | Foto: FOTO: AMANDA LINDGREN
”Majoriteten har problem med sin sexuella oförmåga. Men inge pratar om det, för det är så skambelagt”, säger Torsten Tullberg, kampanjledare för Mustaschkampen som besökt Prostatacancerförbundets 26 patientföreningar i Sverige.

avMary Mårtensson

NYHETER

Det här ska handla om Sveriges vanligaste cancer.

Om mannens känsligaste kroppsdelar.

Om potens, självbild och liv som förändras för alltid.

När folk tillfrågas vilken som är Sveriges vanligaste cancersjukdom svarar nästan alla fel.

71 procent gissar på bröstcancer.

Men Sveriges vanligaste cancer drabbar inte kvinnor, utan män.

Cancer i prostatan är i dag den vanligaste cancerformen. Förra året fick 10 365 män diagnosen prostatacancer i Sverige, vilket blir 28 män per dag.

Den näst vanligaste cancersjukdomen, bröstcancer, har länge varit en exponerad sjukdom i media med tv-galor och omfattande insamlingar.

Kring prostatacancer har det varit betydligt tystare. Varför?

”Majoriteten har problem med sin sexuella oförmåga”

Kanske beror det på att prostatacancer slår mot mannens sexuella funktion, hans vitalitet, virilitet och självkänsla. Och på den skam som många känner när de drabbas av impotens och inkontinens. Det menar Torsten Tullberg, kampanjledare för Mustaschkampen.

– Skammen är väldigt stor, säger han.

Under fyra års tid har han besökt Prostatacancerförbundets 26 patientföreningar runt om i Sverige. Han beskriver hur "fyrtio gubbar" samstämmigt sitter och säger att de mår bra.

– Och då vet jag att majoriteten har problem med sin sexuella oförmåga. Men ingen pratar om det, för det är så skambelagt.

Torsten Tullberg tror att mäns rädsla för att blotta sitt inre bottnar i traditionella mansideal, att mannen inte ska visa svaghet. Därför tiger många hellre än talar om sin sjukdom.

”Männen ser sig som förlorare”

– Många män är rädda för att betraktas som mesar om de visar känslor. Denna oförmåga som många män har att hantera känslor och prata om sjukdomar behöver brytas, säger Torsten Tullberg.

– Männen ser sig som förlorare om de pratar om känsliga saker.

Allt detta vill Prostatacancerförbundet ändra på. Därför driver de Mustaschkampen, en kampanj för att bryta tystnaden och tabut kring sjukdomen, sprida kunskap och samla in pengar till forskningen.

Prostatacancerförbundet anser att det är hög tid att Sveriges feministiska politik kompletteras med männen. Och att vad som definierar en man måste omvärderas.

– Normen för den moderne mannen borde vara att han kan visa sig stark, samtidigt som han kan vara mjuk och empatisk, säger Torsten Tullberg.

Hälften är under 70 år

Under de senaste årtiondena har antalet diagnostiserade fall ökat kraftigt.

För 20 år sedan levde 30 000 män i Sverige med en prostatacancerdiagnos.

I dag är det tredubbelt så många.

Det beror på att befolkningen ökar, vi lever längre, diagnostiken och behandlingarna har förbättrats och överlevnaden i sjukdomen därmed ökat.

Hälften som drabbas i dag är under 70 år.

– Samhället har inte hängt med i svängarna. För tjugo år sedan var normalpatienten en åldrad och sjuk man med kort återstående livstid. I dag lever nästan 100 000 män med diagnosen och de flesta har fortfarande många år kvar att leva, säger Torsten Tullberg.

Som själv var 61 år gammal när han fick diagnosen.

Det här är prostatacancer 00:34
Skulle du våga säga allt detta till din pappa? 01:34
ARTIKELN HANDLAR OM